Studentavdelningen ansvarar för Välkomstdagen som sker i nära samarbete med Stockholms universitets studentkår (SUS) samt med Internationell mobilitet som ansvarar för motsvarande program för internationella studenter.

Tid och plats

Välkomstdagen äger rum fredagen innan terminsstart i Aula Magna.

Kommande Välkomstdagar

17 januari 2020
28 augusti 2020
15 januari 2021
27 augusti 2021
14 januari 2022
26 augusti 2022
13 januari 2023

Upplägg

Programmet består av ett seminarieprogram (ges 2-3 gånger) och sociala aktiviteter. Det arrangeras också en mässa samma dag eller i anslutning till Välkomstdagen. På mässan finns kår- och fakultetsföreningar samt olika avdelningar inom universitetet representerade, bl.a. Studie- och språkverkstaden, IT-avdelningen och Biblioteket. (Till mässan bjuds även internationella studenter in varför tidpunkten för mässan kan variera mellan höst- och vårtermin.) SUS arrangerar guidade turer och i anslutning till programmet håller fakultetspubar öppet. Upplägget kan variera något från termin till termin.

Marknadsföring

Nya studenter bjuds in till Välkomstdagen via e-post efter urval 2. Hela programmet publiceras på su.se/valkomstdagen och marknadsförs även via sociala kanaler och på campus. Vi ser gärna att institutionerna även marknadsför Välkomstdagen i sina kanaler gentemot nya studenter.

Kontakt

Projektledare Therese Jonsson: therese.jonsson@su.se