Välkomstdagen äger rum fredagen innan terminsstart i Aula Magna och arrangeras av Studentavdelningen. DSV arrangerar ett motsvarande program för nya studenter i Kista.

Välkomstdagen i coronatider

Välkomstaktiviteterna HT20 skedde digitalt. På grund av det fortsatt osäkra läget när det gäller större sammankomster kan Välkomstdagen VT21 också komma att ske digitalt.

Kommande Välkomstdagar

15 januari 2021
27 augusti 2021
14 januari 2022
26 augusti 2022
13 januari 2023

Upplägg

Programmet består av ett seminarieprogram och en mässa, samma dag eller i anslutning till Välkomstdagen. Mässan arrangeras i nära samarbete med Internationell mobilitet som ansvarar för mottagandet av internationella studenter, upplägget kan variera något från termin till termin. Övriga välkomstaktiviteter arrangeras av bl.a. Stockholms universitets studentkår, Biblioteket, Särskilt pedagogisk stöd och Studie- och språkverkstaden.

Kontakt

Projektledare Therese Jonsson: therese.jonsson@su.se