Att hitta en bra och intresseväckande vinkel som lockar till läsning av en artikel är inte alltid lätt.  Inte heller att förklara forskning för bredare målgrupper. Vid denna workshop ger vi tips som kan underlätta i arbetet för dig som webbredaktör och kommunikatör. I mindre grupper tittar vi även på några texter och ser hur de med enkla knep kan förbättras.
 
Frågor som tas upp:

  • Vad kan vara intressant för olika målgrupper?
  • Hur kan jag ”hitta vinkeln” för en webbartikel?
  • Hur kan jag arbeta med rubriker och ingresser?
  • Hur gör jag för att ställa ”rätt frågor” och få svar som fungerar bra i en webbartikel?
  • Hur kan jag enkelt förbättra befintliga texter?
  • Vilka kommunikationskanaler kan jag använda för att få spridning för mina artiklar?

 
Kommunikatörer vid Kommunikationsavdelningen och fakulteterna leder workshopen.
 
För anmälan och vidare frågor kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen, per.larsson@su.se.
 
Mer information kommer senare.