Evenemang

Evenemang och evenemangsstöd

Här får du råd och stöd kring vad du ska tänka på när du anordnar ett evenemang och information om vilket stöd som universitetet kan erbjuda.

Du hittar även information om de större evenemang som universitetet anordnar, samt om större externa evenemang där universitetet medverkar. 

Anordna evenemang

Stöd för att genomföra evenemang, konferenser, besök och möten

Här hittar du information om det stöd som Stockholms universitet kan erbjuda dig som ska anordna olika typer av evenemang.

Almedalen

Almedalsveckan

Stockholms universitets forskare och ledning deltar som experter i ett antal seminarier under Almedalsveckan varje år.

Forskardagarna

Forskardagarna

Forskardagarna är gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till gymnasieelever eller lärare på gymnasienivå.

Puff Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet som syftar till att skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter.

Upptakt

Upptakt

Upptakten vänder sig till alla medarbetare vid Stockholms universitet och anordnas i Aula Magna i början av höstterminen.

Välkomstdagen

Välkomstdagen

Välkomstdagen arrangeras för alla nyantagna studenter vid Stockholms universitet. Dagen syftar till att ge studenterna information och inspiration för en lyckad terminsstart.

Öppet hus

Öppet hus

Syftet med Öppet hus, som äger rum i mars, är att visa upp Stockholms universitets breda utbildningsutbud för presumtiva studenter och intressenter samt väcka intresse och inspirera till att välja att studera vid universitetet.

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar

De öppna föreläsningarna är en viktig länk mellan Stockholms universitet och det omgivande samhället. De skapar engagemang för forskning, ökar kunskapsnivån i samhället och tillgängliggör den forskning som produceras på universitetet.

externa mässor

Svenska och internationella mässor

Stockholms universitet finns på plats vid flera svenska och internationella mässor, främst studentrekryteringsmässor.