Evenemang

Evenemang och evenemangsstöd

Här får du råd och stöd kring vad du ska tänka på när du anordnar ett evenemang och information om vilket stöd som universitetet kan erbjuda.

Du hittar även information om de större evenemang som universitetet anordnar, samt om större externa evenemang där universitetet medverkar. 

Anordna evenemang

Stöd för att genomföra evenemang, konferenser, besök och möten

Här hittar du information om det stöd som Stockholms universitet kan erbjuda dig som ska anordna olika typer av evenemang.

Almedalen

Almedalsveckan

Stockholms universitets forskare och ledning deltar som experter i ett antal seminarier under Almedalsveckan varje år.

Forskardagarna

Forskardagarna

Forskardagarna är gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till gymnasieelever eller lärare på gymnasienivå.

Upptakt

Upptakt

Upptakten vänder sig till alla medarbetare vid Stockholms universitet och anordnas i Aula Magna i början av höstterminen. På grund av de restriktioner som råder under coronapandemin anordnas Upptakten tillfälligt i digitalt format.

Välkomstdagen

Välkomstdagen

I samband med terminsstart både höst och vår arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för nya studenter, däribland Välkomstdagen. Programmet syftar till att ge studenterna viktig information inför terminsstarten och ett varmt mottagande till Stockholms universitet.

Öppet hus

Öppet hus

Öppet hus välkomnar alla som är intresserade av att studera vid Stockholms universitet, men riktar sig framför allt till gymnasieskolans avgångsklasser.

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar

De öppna föreläsningarna är en viktig länk mellan Stockholms universitet och det omgivande samhället. De skapar engagemang för forskning, ökar kunskapsnivån i samhället och tillgängliggör den forskning som produceras på universitetet.

externa mässor

Svenska och internationella mässor

Stockholms universitet finns på plats vid flera svenska och internationella mässor, främst studentrekryteringsmässor.