Val av nivå påverkar inte stil, genre eller innehåll. Här nedan följer en utförligare beskrivning av nivåerna. Generellt avgörs priset på våra filmproduktioner av vilken nivå du väljer.

Nivå 1

För filmer på Nivå 1 är ledorden: snabbt, rakt och enkelt.

Ofta medverkar bara en person och inspelningen sker på en huvudsaklig plats. Produktionstiden är kort och möjliggör snabb publicering på webben. För korta nyhetsintervjuer kring ny forskning, eller trailers och teasers för olika verksamheter lämpar sig dessa små filmer ypperligt. Flera Nivå 1-filmer kan göras på samma tema, som i exemplet nedan där tre korta trailerfilmer producerades med olika forskare inför Forskardagarna 2015.

Exempel

Uppdrag: Teaserfilm inför Forskardagarna 2015 (Beställare: Samverkansavdelningen)

 

 

Nivå 2

Här kan flera personer medverka och inspelning kan ske på flera platser vid flera tillfällen. Produktionstiden är ofta längre än för Nivå 1, men det går också att göra ett reportage på kort tid så att det känns som ett riktigt nyhetsrep, exempelvis om nya forskningsrön. En Nivå 2-film kan även syfta till att presentera en verksamhet, locka studenter till en utbildning eller fungera som en utbildningsfilm för medarbetare.

Nivå 2 är ett alternativ för dig som vill beställa något mer avancerat än Nivå 1, men inte behöver en lika stor produktion som Nivå 3.

Exempel

Uppdrag: Reportage om fynd av draksmycke på Birka (Beställare: Samverkansavdelningen)

 

 

Nivå 3

Här gäller ledorden: hög kreativ ambitionsnivå, få begränsningar och omfattande produktionsarbete.

Nivå 3-filmen har flera medverkande, spelas in på flera platser och har ofta ett manus som utarbetats av beställaren och våra medieproducenter innan inspelningen startar. Ambitionsnivån under inspelningarna och i redigeringen är hög och därför tar denna typ av produktion ofta längre tid än Nivå 1 och 2. En film på den här nivån kan vara allt ifrån ett par minuter lång till en halvtimme, eller mer beroende på vad som är lämpligt.

Utöver detta är det endast kreativiteten som sätter gränser för Nivå 3. Om du redan nu har en konkret idé eller kanske bara en lös tanke – hör av dig till våra medieproducenter.

Exempel

Rekryteringsfilm för att locka studenter till kandidatprogrammet i geovetenskap (Beställare: Sektionen för Geo- och miljövetenskap) Klicka nedan för att se filmen.

 

 

Tillbaka till Film & rörlig bild