Våra filmer

Varje år produceras åtskilliga forskningsreportage, utbildningsfilmer, verksamhetspresentationer och dokumentärer vid Stockholms universitet.

Här hittar du våra filmer:

Beställ film

Kommunikationsavdelningen erbjuder filmproduktion till alla institutioner, avdelningar och enheter inom universitetet.

Att tänka på inför beställning:

  • Vad vill ni berätta?
  • Vem vill ni nå?
  • Vad är målet med filmen?
  • Hur ska filmen användas och spridas?

Har du frågor eller vill göra en beställning så vänd dig till medieproduktion@su.se. När du gjort en förfrågan får du ett kostnadsförslag från en av våra medieproducenter.

Publicera universitetets filmproduktioner

Här finns ett urval av de filmproduktioner och liveinspelningar som universitetets filmproducenter gjort. Publicera gärna på universitetets webbplatser och socialamedieplattformar.

Exempel på inspelningsmetoder

Samtyckesblanketter

Personer som återges på film och kan kännas igen ska alltid tillfrågas. De behöver skriftligen godkänna att filmerna används för Stockholms universitet. Det är alltid universitetets samtyckesblanketter som ska användas och dessa får ej ändras. Du som beställer filmen ansvarar själv för att arkivera samtyckesblanketten. Du ska kunna söka fram personuppgifter enkelt om någon begär registerutdrag.

 

Upphovsrätt

När du använder ett foto, en rörlig bild eller en illustration, kontrollera alltid hur dessa får användas. Bilderna i Mediabanken är inköpta av olika fotografer för olika ändamål och kanaler. Copyright-informationen berättar vad som gäller.

För publicering av fotograferade konstverk på universitetsområdet ansöker du om rättigheter via Bildupphovsrätt (BUS). Blanketter och prislistor finns på BUS hemsida

Namnge upphovsman

Namnge alltid fotograf/illustratör i samband med att bilden visas. På webben läggs fotografens/illustratörens namn i alt-texten och gärna i bildtexten. I rörlig bild läggs informationen i eftertexten.

Upphovsrätt för anställda vid Stockholms universitet

För bilder tagna av administrativ och teknisk personal anställda vid Stockholms universitet tillhör upphovsrätten Stockholms universitet. För forskande och undervisande personal gäller det så kallade lärarundantaget – upphovsrätten tillhör den enskilde medarbetaren.

Filma med mobilen

När du ska filma i mobilen, se gärna filmen "Filma med mobilen" samt läs våra instruktioner i pdfen nedan innan du sätter igång.