Bildmanér

Bildkategorier

Porträtt

Koncept för studentrekrytering

 

Bildmanér

Stockholms universitet har ett dokumentärt bildmanér:

 • Våra bilder ska vara autentiska och inte manipulerade
 • Ljussättningen ska upplevas äkta och inte studiosatt
 • Det är tillåtet att arbeta med kort eller långt skärpedjup och udda vinklar.
 • Effektsökeri i form av för suddade bilder, ”vaselin på linsen”, fotomontage och förvrängning ska undvikas.
 • Bilderna ska tillåtas utrymme och inte beskäras i onödan eller ha konkurrens av grafiska element.
 • Motiven behöver inte vara ”politiskt korrekta” men får gärna förstärka bilden av mångfald när det gäller ålder, kön, etnicitet och religion.

Ett fokus

Bilder som beskriver forskning och utbildning på högsta nivå ska vara i fokus. Bilden ska ha ett givet och tydligt centrum. Det kan vara en detalj eller en person i närbild. Genom att lyfta upp det specifika inom forskning, kurser, utbildningsprogram förmedlar vi närhet, koncentration och specialiserad kompetens. Bilder med ett fokus är av återgivningsskäl att föredra på våra webbplatser.

 

Flera fokus

Bilden kan ha flera olika bildcentra för att visa öppenhet och flexibilitet. Bilderna kan vara tagna på större avstånd, beskriva mångfald och pluralism. Motiven kan bidra till att skapa en öppen aktiv sanningssökande bild av universitets människor som en integrerad del av samhället.

 

Bildkategorier

I Mediabanken hittar du bilder inom följande kategorier:

 1. Atmosfär och miljö
 2. Destination
 3. Forskning
 4. Internt
 5. Livsstil
 6. Samverkan
 7. Utbildning

 

1. Atmosfär och miljö

Stockholms universitet – den mångfacetterade arkitekturen och spännande miljö.

Motiv: Atmosfär, miljö: Arkitektur och miljöer inom områden som tillhör universitetet. Inom- och utomhus. Berättar om den miljö vi verkar. Stämningar.

Manér: Atmosfär, miljö: Starkt beskuret, udda vinklar, grafisk framtoning. Ett fokus. Gärna en “blå” framtoning i bilderna, genom t.ex. himmel.

Byggnader och entréer: Bilderna ska redovisa avsedd byggnad/område och kan med fördel ha en dekorativ arkitekturvinkel eller en oväntad bildbeskärning.

 

2. Destination

Stockholms universitet i huvudstaden och Sverige

Motiv: Studenter i Stockholmsmiljöer och Sverige.

Maner: På ett attraktivt sätt visa på närhet till huvudstaden, dess kulturutbud, nöjen, och Sveriges ekonomiska centrum.

 

3. Forskning

Motiv: Ämnes- eller verksamhetsrelaterade motiv. Dokumentära bilder från pågående forskning eller på tjänster/ produkter som kommersialiserats, för att visa på samverkan med omvärlden/näringslivet.

Manér: Närbilder med ett tydligt fokus. Visa på spetskompetens och nyfikenhet. Fokus kan åstadkommas genom beskärning eller med olika skärpedjup i bilden, där det viktiga ligger helt skarpt mot en suddig bakgrund.

 

4. Internt

Motiv: Bilder på t.ex. interna aktiviteter som riktar sig till anställda.

 

5. Livsstil

Stockholms universitet – i universitetet, i huvudstaden, i samhället.

Motiv: Bilder på människor i miljöer vid universitetet och i vår huvudstad – som studerande, forskare och anställda har framför sina fötter. Cityliv och skärgård, idrott och avkoppling, nöje och business, allt det universitetet och huvudstaden har att erbjuda. Människor på bild ska vara aktiva i bemärkelse ”hålla på med något”. Bilder som visar att universitet är en integrerad del av samhället, ett aktivt universitet som tar plats i debatten.

Manér: Dokumentärt, aktiva människor som inte poserar. Helst inte modeller, utan autentiska studerande/forskare/anställda och stockholmare. Ett eller flera fokus.

 

6. Samverkan

En miljö där öppna sinnen möts och utvecklas.

Motiv: Studenter och forskare i interaktion/samverkan med omvärlden. Dokumentära situationer, bilder tagna i stunden. Bilder som visar på samverkan med näringslivet, andra universitet, internationella utbyten och medverkan i samhällsdebatten.

Manér: Bilder tagna på ett större avstånd med flera fokus. Skärpa över hela bilden. Även närbilder med ett fokus kan användas om det finns behov att förtydliga ett möte, ämne eller person.

 

7. Utbildning

Nyfikenhet och kreativitet.

Motiv: Ämnes-, verksamhets- eller studiesituationsrelaterade motiv. Studenter, lärare och personal i dokumentära situationer, bilder tagna i stunden.

Manér: Bilder tagna på ett större avstånd med flera fokus. Skärpa över hela bilden.

gruppsstudenter studerar

Porträtt

Motiv: Porträtt- eller gruppbilder. Kan komponeras som närbild, halvfigur eller helfigur.

Manér: Porträttbilder ska tas i miljö inom- eller utomhus och inte mot fond i studio. Undvik känslan av passfoto. Om flera porträttbilder ska användas vid samma publiceringstillfälle är det önskvärt att de fotograferas med ett gemensamt tema, vinkel , bakgrund och ljusförhållande.

Porträtt på ledning och forskare finns i Mediabanken, sök under Pressbilder.

Obs! Pressbilderna är upphovsrättsligt skyddade. Fri användning av media i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till Stockholms universitet. Vid publicering, ange ”Foto: Fotografnamn xxx/ Stockholms universitet".

 

Koncept för studentrekrytering

Under 2018 började vi använda oss av ett nytt koncept i vår studentrekrytering.

För mer information om hur vi använder oss av bild och budskap, se under Rekryteringskommunikation.