Bildmanér

Bildkategorier

Porträtt

Koncept för studentrekrytering

 

Bildmanér

 

Stockholms universitet har ett dokumentärt bildmanér:

 • Våra bilder ska vara autentiska och inte manipulerade
 • Ljussättningen ska upplevas äkta och inte studiosatt. Använd i första hand befintligt ljus, vid behov upplättande blixt. Bilden ska dock inte upplevas som en blixtbild. 
 • Det är tillåtet att arbeta med kort eller långt skärpedjup och udda vinklar.
 • Effektsökeri i form av för märkbart suddade bilder, fotomontage och förvrängning ska undvikas.
 • Bilderna ska tillåtas utrymme och inte beskäras i onödan eller ha konkurrens av grafiska element.
 • Motiven får gärna förstärka bilden av mångfald när det gäller ålder, kön, etnicitet och religion men ska inte upplevas konstruerade.

Stockholms universitets bildspråk ska illustrera nyfikenhet och kreativitet, kvalité och professionalism. Bilderna ska ha en berättande stil och förstärka bilden av Stockholms universitet som ett huvudstadsuniversitet med både spets och bredd. 
 

Variation i bildkommunikation

För att få variation i bildkommunikationen behövs olika typer av bilder:

 • Bilder tagna med ett fokus och kort skärpedjup såväl som bilder med flera fokus och skärpa över hela bilden
 • Variation i perspektiv och vinklar, såväl närbilder på detaljer eller en person samt bilder tagna på längre håll
 • Både stående och liggande bilder beroende på ändamål och användningsområde (t ex tryckta eller digitala kanaler). 
 • Bilder från olika årstider och tagna inomhus och utomhus
   

Ett fokus

Genom att använda ett fokus lyfter vi upp det specifika inom forskning, kurser, utbildningsprogram och förmedlar närhet, koncentration och specialiserad kompetens. Fokus kan åstadkommas genom beskärning eller med olika skärpedjup i bilden, där det viktiga ligger helt skarpt mot en suddig bakgrund. Närbilder med ett fokus kan t ex användas om det finns behov att förtydliga ett möte, ämne eller person.

Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

 

Flera fokus

Bilden kan ha flera olika bildcentra för att visa öppenhet och flexibilitet. Dessa bilder kan vara tagna på större avstånd, beskriva mångfald och pluralism. Motiven kan bidra till att skapa en öppen och aktiv bild av universitets människor som en del av samhället.

Södra Huset. Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin
 

Bildkategorier

I Mediabanken hittar du bilder inom följande kategorier:

 1. Atmosfär och miljö
 2. Destination
 3. Evenemang
 4. Forskning
 5. Internt
 6. Livsstil
 7. Samverkan
 8. Utbildning

 

1. Atmosfär och miljö

Motiven beskriver Stockholms universitet – dess mångfacetterade arkitektur och spännande miljö, både inomhus och utomhus. Arkitektur och miljöer inom områden som tillhör olika delar av universitetet. Berättar om den miljö vi verkar inom, inte bara arkitektur och byggnader utan även stämningar.

Gärna udda vinklar och grafisk framtoning. Gärna en “blå” framtoning i bilderna, genom t.ex. himmel.
När det gäller byggnader och entréer ska bilderna illustrera avsedd byggnad/område och kan med fördel ha en spännande arkitekturvinkel eller en oväntad bildbeskärning.

Foto: Ingmarie Andersson

 

2. Destination

Stockholms universitet i huvudstaden och Sverige.
Motiven visar människor (gärna med koppling till Stockholms universitet) i Stockholmsmiljöer och Sverige. Bilderna ska på ett attraktivt sätt visa på närhet till huvudstaden, dess kulturutbud, nöjen, och Sveriges ekonomiska centrum och arbetsmarknad. 

Foto: Niklas Björling

 

3. Evenemang

Motiv från våra olika evenemang och högtider.

Välkomstdagen. Foto: Rickard Kihlström
Foto: Rickard Kihlström

 

4. Forskning

Ämnes- eller verksamhetsrelaterade motiv, dokumentära bilder från pågående forskning eller på tjänster/ produkter som kommersialiserats, för att visa på samverkan med omvärlden/näringslivet. Forskning kan även illustreras genom idébilder.

Närbilder på forskning med ett tydligt fokus visar på spetskompetens och nyfikenhet. Flera fokus kan t ex användas för att berätta om forskningens olika processer eller för att få med forskningsmiljö i bilden.

Forskning på MBW labb. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling


 

5. Internt

Bilder på interna aktiviteter som riktar sig till anställda.

Foto: Clément Morin

 

6. Livsstil

Stockholms universitet – i universitetet, i huvudstaden, i samhället.
Bilder på människor i miljöer vid universitetet och i vår huvudstad – som studerande, forskare och anställda har tillgång till. Cityliv och skärgård, idrott och avkoppling, nöje och business, allt det universitetet och huvudstaden har att erbjuda. Människor på bild ska vara aktiva i bemärkelse ”hålla på med något”. Bilder som visar att universitet är en integrerad del av samhället, ett aktivt universitet som tar plats i debatten.
Dokumentärt, med aktiva människor. Helst inte modeller, utan autentiska studerande/forskare/anställda och stockholmare. Bilderna ska upplevas som äkta och inte poserande. 
 

Foto: Niklas Björling

 

6. Samverkan

Motiv på till exempel studenter och forskare i interaktion/samverkan med omvärlden. Dokumentära situationer, bilder tagna i stunden. Bilder som visar på samverkan med näringslivet/kulturinstitutioner, andra universitet, internationella utbyten och medverkan i samhällsdebatten med mera.

Invigning Accelerator: Foto: Jens Lasthein
Invigning av Accelerator: Foto: Jens Lasthein

 

7. Utbildning

Ämnes-, verksamhets- eller studiesituationsrelaterade motiv. Studenter, lärare och personal i dokumentära situationer, bilder tagna i stunden.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 
 

Porträtt

Porträtt- eller gruppbilder. 
Porträttbilder ska tas i miljö inom- eller utomhus och inte mot fond i studio. Undvik känslan av passfoto. Om flera porträttbilder ska användas vid samma publiceringstillfälle är det önskvärt att de fotograferas med ett gemensamt tema, vinkel, bakgrund och ljusförhållande. Kort skärpedjup är ofta att föredra, eftersom det är personen som är det viktiga i sammanhanget. 


Porträttbilder för press

Pressbilder på forskare följer ungefär samma principer som porträttbilder ovan. Tänk på att pressbilder ska vara neutrala, ha lång livslängd och kunna fungera i olika sammanhang, och att åtminstone en av dem ska kunna beskäras och användas som ansiktsbild. Därför bör udda vinklar och röriga bakgrunder undvikas. 

Porträtt på ledning och forskare finns i Mediabanken, sök under Pressbilder.

Foto: Ingmarie Andersson


 

Koncept för studentrekrytering

Under 2018 började vi använda oss av ett nytt koncept i vår studentrekrytering.

För mer information om hur vi använder oss av bild och budskap, se under Rekryteringskommunikation.

Foto: Viktor Gårdsäter

 

Copyright och samtycke för fotografering

Obs! Alla bilder är upphovsrättsligt skyddade. Se copyrightmeddelandet knutet till respektive bild i Mediabanken. Vid publicering, ange ”Foto: Fotografnamn xxx/ Stockholms universitet" där det är möjligt.
Observera även att vid fotografering av personer behövs underskrivna samtyckesblanketter. Undantaget gäller anställda som har informerats tydligt om syftet med fotograferingen, att bilderna i vissa fall kan hamna i Mediabanken osv. För forskare i vilkas arbetsuppgifter ingår att ställa upp på bild behövs ej samtycke.