Digitalt anpassat logotyp 

Eftersom digitala plattformar ställer nya krav har en digitalt anpassad variant av universitetets logotyp tagits fram. Anpassningen gäller märket som har förenklade detaljer och därmed syns tydligare på skärm. 

Sociala medier

Profilbild

För kanaler i sociala medier ska Stockholms universitets logotyp användas som profilbild. Det digitalt anpassade märket, avataren, får användas som profilbild i sociala medier som till exempel på Facebook eller Twitter, om du har skrivit ut Stockholms universitet i din kanals namn. 

För beställning av avataren, kontakta Kommunikationsavdelningen: visuellidentitet@su.se. 

Läs mer om användningsområden för universitets logga under Logotyp

Det digitalt anpassade märket

Rubrik

I stället för ordbilden står Stockholms universitet (eller institutionens namn) i text intill avataren. Exempelvis: Institutionen för XX vid Stockholms universitet. 

Omslagsfoto 

Omslagsfotot ska vara högupplöst och hämtas från Stockholms universitetets mediabank. Under våren och höstens studentrekrytering rekommenderas att tillfälligt byta ut omslagsfotot till en bild från mappen Studentkommunikation som finns i mediabanken.

Facebooksida

Film och rörlig media

Typsnitt

I filmgrafik använder du i första hand typsnittet The Sans och i andra hand typsnittet Verdana. För rubriker och profilerande texter använd Caecilia. Läs även våra riktlinjer för sociala medier.

Färger

Vår huvudfärg SU-blå används primärt på digitala plattformar. Den är vår viktigaste identitetsfärg och bygger kontinuitet i alla våra kanaler. 

Stockholms universitet blå
RGB 0 47 95
HTML 002F5F

 

Logotyp

Avsluta din film med en platta i SU-blått med en negativ logotyp. Olika format finns att ladda ner i Mediabanken. En bra tid för slutskylt är cirka 5 sekunder. Här nedan kan du ladda ner en slutskylt i formaten: 16:9, 1:1 eller 9:6.

 

Film som visar hur slutskylt läggs i format 16:9

 

Film som visar hur slutskylt läggs i format 1:1

Att filma med mobilen 

Tekniska instruktioner för att filma med mobilen och redigera i Imovie finns i introduktionsfilmen Filma med mobilen under Film och rörlig bild.

Grafiska textmallar

Essential Graphicsmallar för dig som arbetar i Premiere Pro CC. Mallar finns för namnskylt, undertext, skugga för undertext, rubrik och faktatext i formaten 16:9 och 1:1 och kan laddas ner från 

Mediabanken.

 

Film som visar olika textmallar i format 16:9

 

Film som visar olika textmallar i format 1:1

Webbplatser

Se Regler och riktlinjer under Webb.