En gemensam e-postsignatur för alla medarbetare skapar ett enhetligt uttryck, och bidrar ytterligare till att stärka universitetets identitet. E-postsignaturen underlättar även för mottagaren att identifiera viktig kontaktinformation.

Gå till Mallar för att kopiera e-postsignaturen.