Färgpalett tryck

 

Huvudfärg

Den mörkblå färgen är vår viktigaste identitetsfärg och bygger kontinuitet. Den ska alltid ingå på något sätt på universitetsgemensamma enheter/trycksaker och om möjligt på institutioner och centras egna enheter/trycksaker, exempelvis genom att använda logotypen i universitetsblått. 

Stockholms universitet blå
PMS 295 C
CMYK 100 70 0 60
RGB 0 47 95
HTML 002F5F
TPX 19-3810

 

Komplementfärger

Olivblad
PMS 5777 C
CMYK 25 10 60 20
RGB 163 168 107
HTML A3A86B
Himmel
PMS 629 C
CMYK 35 0 10 0
RGB 172 222 230
HTML ACDEE6
Vatten
PMS 651 C
CMYK 40 15 0 5
RGB 155 178 206
HTML 9BB2CE
Eld
PMS 158 C
CMYK 0 65 100 0
RGB 235 113 37
HTML EB7125


Tänk på att inte placera två färger på varandra eller i alltför nära anslutning till varandra.

 

Högtidsfärger

 

 

 

 

 

 

 

Färgerna guld och silver får endast användas vid högtidliga sammanhang och ska godkännas av Kommunikationsavdelningen: visuellidentitet@su.se.

 

Digital färgpalett

Från hösten 2020 använder vi på domänen su.se de färger som ingår i universitetets visuella identitet och som är tillgänglighetsanpassade enligt WCAG 2.1. 

Observera. De silver- och guldfärger som ingår i färgpaletten för tryck används inte på digitala ytor. Färgen Oliv används endast i grafik.

Digital färgpalett >>

 

Importera palett till Adobe Creative Suite

Det finns färdiga färgpaletter (.ase filer) med SU:s färger som kan läsas in i färgrutor i Adobeprogrammen. Färgpaletterna finns för tryck och skärm i färgsystemen PMS, CMYK och RGB. Du läser in dem genom att klicka på den lilla svarta pilen i fönstret " Färgrutor".

Paletterna för nedladdning hittar du här: SU_Palett.zip (2 Kb)

 

 

 

Primärfärg – Stockholm universitet blå

Den mörkblå färgen Stockholm universitetblå är universitets viktigaste identitetsfärg. Denna färg är reserverad för universitetets webbplats samt webbplatser som tillhör universitetets fakulteter, institutioner, centra eller liknande.

På dessa typer av webbplatser ska den mörkblå färgen vara tongivande och ge besökaren intrycket av en ”universitetsblå” webbplats. Detta åstadkoms i första hand genom att den mörkblå färgen används i återkommande sidelement så som sidhuvud, vänstermeny och sidfot.

Färgen kan också användas i sidornas innehåll. Begränsa i dessa fall användandet till att gälla enstaka block på sidorna. Det räcker oftast med de återkommande elementen för att ge hela sidan känslan av att vara universitetsblå.

Observera. Använd inte den mörkblåfärgen i brödtext eftersom den ligger nära universitetets länkfärger

 

Stockholms universitetsblå

 

 

#002f5f

 

       
 #33597f  #66829f  #99acbf  #ccd5df

 

Sekundärfärger

Stockholms universitets visuella identitet innehåller fyra sekundärfärger. Dessa får användas på alla typer av webbplatser som har koppling till universitetet.

På webben används universitetets sekundärfärger exempelvis som bakgrunder i innehållsblock, färger i grafiska element och på detaljer. Sekundärfärgerna kan också användas som rubrik- och textfärger, exempelvis i kampanjer. Använd dock de brödtextfärger som definieras nedan för längre texter.

Observera. Tänk på att alltid ha god kontrast mellan text och bakgrund.

 

Olivblad

 
#a3a86b

 

       
#b5b989 #c8cba6 #dadcc4 #edeee1

 

Himmel

 
#acdee6

 

       
#bde5eb #cdebf0 #def2f5 #eef8fa

 

Vatten

 
#9bb2ce

 

       
#afc1d8 #c3d1e2 #d7e0eb #ebf0f5

 

Eld

 
#eb7125
 

 

       
#e17e33 #e89e66 #f0bf99 #f7dfcc

 

Gråskala

Gråskalan är i första hand tänkt att användas till grafiska detaljer (som exempelvis streck och avskiljare) snarare än som bakgrundsfärger i hela innehållsblock.

Observera. Var sparsam med gråtoner och använd inte dessa på ett sådant sätt att de tar över intrycket av sidan. Tänk på att färgerna i designmanualen är de färger som bär Stockholms universitets identitet - gråtonerna är ett komplement till dessa.

 

 
#262c2a

 

     
#a0a0a0 #b3b3b3 #c6c6c6

 

     
#dcdcdc #e7e7e7 #ececec

 

     
#f1f1f1 #f5f5f5 #fafafa

 

Textfärger

Svart textfärg (#000000) ska vara den vanligaste textfärgen på universitetets webbplatser och används till såväl rubriker (se information om sidornas förstarubrik i nästa avsnitt) som brödtext.

För att underlätta läsning ska alltid längre text sättas med svart text mot vit bakgrund.

Vit textfärg (#ffffff) används enbart mot mörka ytor. Längre texter ska ej läggas mot mörka ytor.

Den första grå färgen (#666666) används för texter som ska upplevas lite tunnare än omgivande text, exempelvis bildtexter och artikelinformation.

Den andra grå färgen (#dcdcdc) ska enbart användas till ”utgråad” text, exempelvis inaktiva länkar.

 

                     
#000000 #ffffff #666666 #dcdcdc
Gra textfarger

Färgsatta rubriker

Utöver dessa färger är det möjligt att använda universitetets färgpalett som textfärg. Detta ska dock göras sparsamt och användandet bör begränsas till rubriker och överskrifter av olika slag.

Länkfärger

På universitetets webbplatser används de länkfärger som visas nedan.

I bilden nedan så avser ”Länk” obesökta länkar (css; a:link). ”Besökt” avser länkar till sidor användaren har varit inne på (css; a:visited). ”Aktiv” är den färg länken får när användaren för musen över och/eller klickar på länken (css; a:active, a:hover).

För länkar i menyer ska besökt länk ha samma färg som obesökt.

 

Länkar, ljus yta

Länk Besökt Aktiv
     
#005b7f #7d7d7d #000000
Lankar ljus yta

 

 

Länkar, mörk yta

Mot väldigt mörka ytor (framför allt ”universitetsblå” ytor) kan länkar använda följande färgskala.

Länk Besökt Aktiv
                  
#ffffff #7d7d7d #005b7f
Lankar mork yta

Observera. Länkade rubriker använder rubrikfärgen oavsett om länken är obesökt, aktiv eller besökt. Dock ska rubriken strykas under när användaren för musen över den.