Grunden i den grafiska hierarkin är att Stockholms universitets logotyp alltid placeras som en signatur till höger och att namnet på institutionen, centrumet med flera placeras till vänster. Korrespondensmaterialet och till viss del webben undantas från dessa regler och här finns mallar att använda, se under Mallar.

Mer information om olika typer av utseenden på sidhuvuden som används på universitetes webbplatser finns i avsnittet Ge webbplatsen rätt sidhuvud webb. 

 

A2 och A3

Fakultetsnamn: PMN Caecilia Bold 25/28 pt
Adressrad: The Sans Plain 12/16pt

A4, A5, A6 och A7

Fakultetsnamn: PMN Caecilia Bold 15/17 pt
Adressrad: The Sans Plain 8/10pt

 

Uppställning underkant eller överkant, A4.
Uppställning underkant eller överkant, A4.

 

Uppställning underkant med adressrad på trycksakens baksida, A4.
Uppställning underkant med adressrad på trycksakens baksida, A4.