Olivkvisten står för utveckling, ny kunskap och framtidshopp. Den symboliserar växande och demokrati. Elden och flammorna kopplar till engagemang, debatt, diskussion och opinion. Kronorna står för det statliga huvudmannaskapet.

 

Var finns de grafiska elementen?

Elementen finns i befintliga mallar i t.ex. Produktionsverktyget, PowerPoint och InDesign. De kan användas av samtliga verksamheter på universitetet.

Vid behov utöver mallar, kontakta: visuellidentitet@su.se.

Att tänka på 

  • De grafiska elementen ska alltid vara utfallande åt minst ett håll och inte beskäras för kraftigt.
  • De är i första hand tänkta att användas i material som är universitetsövergripande. 
  • Små detaljer ur de grafiska elementen är inte tillåtna att användas.
  • De kan användas negativt och positivt och ligga mot en bild.  
  • Kronorna ska användas sparsamt och helst tillsammans med de andra två elementen för att inte sammanblandas med andra aktörer. 
  • På egen hand används kronorna enbart när myndigheten Stockholms universitet är avsändare.

Beskärning

Tillåten beskärning

 

Otillåten beskärning

 

Färganvändning

De grafiska elementen förekommer i fyra varianter per färg och blandas inte med flera profilfärger. Undantag från denna princip stäms av med Kommunikationsavdelningen. För exklusiva trycksaker kan en partiell UV-lack, en relief, en foliering eller en prägling användas för att lyfta och framhäva ett dekorelement på exempelvis
ett omslag.

Färgschema digital

För användning av grafiska element som visas på digitala skärmar, använd tillgänglighetsanpassade färger från vår digitala färgpalett.

Färgschema tryck

Nedan ser du de färgkombinationer vi använder.
Från vänster till höger:

  • Vit dekor på 100% bottenfärg

  • 80% dekor på 100% bottenfärg

  • 100% dekor på 80% bottenfärg

  • 100% dekor på vit botten

Färgkombinationer - olivkvist
Färgkombinationer - olivkvist

 

Färgkombinationer – tre kronor
Färgkombinationer – tre kronor

 

Färgkombinationer – eldflamma
Färgkombinationer – eldflamma

 

Ej tillåtna färgkombinationer

Det är inte tillåtet att använda profilfärg på profilfärg samt endast som färgad konturlinje.

Ej tillåtna färgkombinationer