Olivkvisten står för utveckling, ny kunskap och framtidshopp. Den symboliserar växande och demokrati. Elden och flammorna kopplar till engagemang, debatt, diskussion och opinion. Kronorna står för det statliga huvudmannaskapet.

 

Var finns de grafiska elementen?

Elementen finns i befintliga mallar för avhandlingar, platsannonser och i Produktionsverktyget. De kan användas av fakulteter, institutioner, centra med flera. Vid behov, kontakta Kommunikationsavdelningen: visuellidentitet@su.se.

Att tänka på 

  • De grafiska elementen ska alltid vara utfallande åt minst ett håll och inte beskäras för kraftigt. De är i första hand tänkta att användas i material som är universitetsövergripande.
  • Små detaljer ur de grafiska elementen är inte tillåtna att användas. De kan användas negativt och positivt och ligga mot en bild. De kan även användas av fakulteter, institutioner, centra med flera. 
  • Kronorna ska användas sparsamt och helst tillsammans med de andra två elementen för att inte sammanblandas med andra aktörer. På egen hand används kronorna bara när myndigheten Stockholms universitet är avsändare.

Beskärning

Tillåten beskärning

 

Otillåten beskärning

 

Färganvändning

De grafiska elementen förekommer i fyra varianter per färg och blandas inte med flera profilfärger. Undantag från denna princip stäms av med Kommunikationsavdelningen. För exklusiva trycksaker kan en partiell UV-lack, en relief, en foliering eller en prägling användas för att lyfta och framhäva ett dekorelement på exempelvis
ett omslag.

Färgschema 

Nedan ser du vilka färgkombinationer vi använder oss av. Från vänster till höger:

  • Vit dekor på 100% bottenfärg

  • 80% dekor på 100% bottenfärg

  • 100% dekor på 80% bottenfärg

  • 100% dekor på vit botten

Färgkombinationer - olivkvist
Färgkombinationer - olivkvist

 

Färgkombinationer – tre kronor
Färgkombinationer – tre kronor

 

Färgkombinationer – eldflamma
Färgkombinationer – eldflamma

 

Ej tillåtna färgkombinationer

Ej tillåtna färgkombinationer