Logotypens färg är i sitt grundutförande Stockholms universitets mörkblå. Typsnittet i ordbilden heter PMN Caecilia, ett kraftigt men ändå humanistiskt typsnitt, som kopplar ihop mänsklig kulturell aktivitet med en vetenskapligt konstruerad bokstavsform.
 
Logotypens färg är i sitt grundutförande Stockholms universitetsblå. Typsnittet i ordbilden heter PMN Caecilia, ett kraftigt men ändå humanistiskt typsnitt, som kopplar ihop mänsklig kulturell aktivitet med en vetenskapligt konstruerad bokstavsform.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianter och färger

Logotypen finns på svenska och engelska och används främst i universitetsblått, men finns även som negativ (vit) och svart. En latinsk variant samt en variant i guld används endast vid speciella tillfällen efter godkännande av rektor.

Vem får använda logotypen?

Logotypen ska användas av alla medarbetare i allt tryckt material och i all elektronisk och digital publicering. Undantaget är användandet av digitalt anpassat märke och ordbild, se nedan. 

Studenter har rätt att använda universitetets logotyp vid intern kommunikation på kandidat- och magisteruppsatser efter kontakt med respektive institution. Studenter har inte rätt att använda logotypen i extern kommunikation.

För övriga ska tillstånd sökas hos Kommunikationsavdelningen: visuellidentitet@su.se.

Storlek, placering och användning

Minsta tillåtna storlek i tryck är 20 x 17 mm, på webben 112 x 94 pixlar (svensk logotyp), och 112 x 102 pixlar (engelsk logotyp).

 

 

 

 

 

Logotypen måste omges av en frizon som motsvarar en fjärdedel av märkets höjd.

 

 

 

 

 

 

 

Logotypen ska placeras på en ren yta fri från text och andra element.

 

Logotypen ska placeras på en ren yta fri från text och andra element.
 
 

I tryck ska logotypen placeras i övre eller nedre högra hörn.

I tryck ska logotypen placeras i övre eller nedre högra hörn.
I tryck ska logotypen placeras i övre eller nedre högra hörn och ha följande storlek:
 

A2 och A3: 50 mm

A4 och A5: 30 mm

A6 och A7: 25 mm

 

 • Grundläggande regel: vid trycksaksproduktion placeras logotypen i övre eller nedre högra hörn, se under Grafisk hierarki.

 • För fakulteter, institutioner, centrum med flera inom universitetet finns en grafisk hierarki, läs mer under Grafisk hierarki.

 • Upplösning: observera vilket format du använder för tryck respektive webb.
 • Det är inte tillåtet att använda logotypen som dekoration eller bakgrundsbild.
 • Det är inte tillåtet att skapa egna original eller varianter av logotypen.
 • Det är inte tillåtet att använda eller skapa egna logotyper. Det gäller även när nya enheter inom/vid universitetet tillkommer. Kontakta visuellidentitet@su.se om detta behov uppstår
 • Det är inte tillåtet att modifiera eller förvanska logotypen. Den ska alltid ha sina ursprungliga proportioner och färger.
 • Det är inte tillåtet att separera märket från ordbilden. Undantag finns vid framtagande av vissa profilprodukter och i högtidliga sammanhang.
 • Riktlinjer för hur logotypen ska användas i samarbeten med andra finns under Samprofilering
 • Samma regler för logotypen och dess användning gäller för såväl tryck som för webben. Mer information om användning av logotypen på webben finns under avsnittet Avsändare webb.

Användningsområden för digitalt anpassat märke och ordbild

Det finns två olika användningsområden för den digitalt anpassade versionen av märket med ordbild:

 • Stockholms universitets webbplatser inom domänen su.se 
 • I sociala medier där Stockholms universitet är avsändare används det digitalt anpassade märket som profilbild, i de fall där det inte finns utrymme för logotypen i sin helhet 

För mer detaljerad information se Riktlinjer för visuell identitet i digitala kanaler. I regelboken, under avsnitt Regler för visuell identitet vid Stockholms universitet, finns mer att läsa om användandet av digitalt anpassat märke och ordbild. 

För beställning av digitalt anpassat märke för sociala medier, kontakta Kommunikationsavdelningen: visuellidentitet@su.se.

Ladda ned logotyp

Samtliga versioner av logotypen finns att ladda ner i Mediabanken. Du kan också ladda ner dem nedan. (Notera att den vita logotypen på blå botten nedan illustrerar negativ logotyp. Stockholms universitets logotyp är inte en kvadratisk logotyp på blå platta).

Val av nedladdning

 • Tryckversionerna av logotypen är anpassade för trycksaksproduktion och används främst i professionella program för layout och design som InDesign, QuarkXPress och PageMaker. 
 • Utskriftsversionerna av logotypen är anpassade för utskrift på laser- och bläckstråleskrivare och kan användas i Word, Powerpoint och Excel.
 • Skärmversionerna av logotypen är anpassade för skärmvisning. De kan användas i Powerpoint-presentationer och bildspel (på skärm eller duk). De kan också användas i professionella program för utveckling av webbplatser och andra IT-applikationer.

 

Logotypens historia

Märket i logotypen tecknades ursprungligen av hovgrafikern Karl-Erik Forsberg (1914-1995) i samband med att Stockholms högskola blev statligt universitet 1960. Märket består av en fackla omlindad av en olivkvist i kombination med tre kronorna och en sigillomskrift. Inspirationen till utförandet fick Karl-Erik Forsberg av en plafondmålning i Spökslottet på Drottninggatan i Stockholm. Målningen symboliserar kunskapen och på den finns bland annat gudinnan Pallas Athena som håller i en fackla omlindad av en olivkvist. De tre kronorna har Karl-Erik Forsberg adderat, de finns med redan i Magnus Erikssons sköld som en symbol för riket Sverige. I universitetets märke illustrerar kronorna det statliga huvudmannaskapet. Så här säger Karl-Erik Forsberg själv om märket i en intervju från 1994:

- När väl de symboler som skulle ingå i märket bestämts återstod det för mig att teckna emblemet heraldiskt. Märket innehåller flera enheter som tillsammans skapar jämvikt. Båda sidor väger lika. Det finns inget som vinglar snett. Märket bär inte tillfällighetens prägel och är inte bundet till någon speciell tid. Formmässigt knyter det möjligen närmast an till det sena 1700-talet.

Märket har under åren modifierats i omgångar. Under 2007 har det tecknats om för att komma närmare Karl-Erik Forsbergs original och för att bättre möta dagens digitala krav.

Märket är registrerat hos Patent- och Registreringsverket.