Utföranden och storlekar

Digital anpassning

Språkvarianter och färger

Placering

Användning av andra

Restriktioner

Logotypens historia

Ladda ned logotypen

Stockholms universitets logotyp består av märket och ordbilden. Den ska ses och användas som en enhet, med andra ord ska de två delarna användas tillsammans. Logotypens färg är i sitt grundutförande Stockholms universitetsblå.

 

Logotypen är registrerad hos Patent- och registreringsverket och omfattas av upphovsrättsligt skydd enligt upphovsrättslagen. Missbruk av universitetets logotyp kommer att beivras.

 

Logotyp frizon

Frizon

Logotypen måste omges av en frizon som motsvarar en fjärdedel av märkets höjd. X:et anger frizon runt logotypen, d.v.s. den yta där inte någon annan text eller dekor får placeras. 

X:et = en fjärdedel av märkets höjd. 

 

 

Utföranden och storlekar

Logotypen finns i ett stående och ett liggande utförande beroende på tillämpning. Båda utförandena finns anpassade för tryck och för digital visning. I tryck ska den stående logotypen användas i första hand.

Minsta storlek på logotyp

Stående logotyp TRYCK

- Minst 20 mm bred

Liggande logotyp TRYCK

- Minst 32 mm bred

Stående logotyp DIGITALT

- Minst 95 pixlar bred (svensk logotyp)
- Minst 87 pixlar bred (engelsk logotyp)

Liggande logotyp DIGITALT

- Minst 149 pixlar bred (svensk logotyp)
- Minst 141 pixlar bred (engelsk logotyp) 

Minsta storlek på logotyo

Logotyp - original

Originalutförandet av logotypen har fler fina detaljer i märket. Denna variant ska användas i tryck och kan dras upp i stora format.

Logotyp - digitalt anpassad

Den digitalt anpassade logotypen har färre detaljer i märket för att bättre kunna återges på skärm. Denna version används på domänen su.se, i sociala medier, databaser, externa webbsidor, film, PowerPoint-presentationer och i andra digitala miljöer.

Avatar 

I sociala medier där det inte finns utrymme för logotypen i sin helhet används endast avataren, det digitalt anpassade märket, som profilbild när Stockholms universitet är avsändare. Istället för ordbild skrivs ”Stockholms universitet” in i profiltexten där det är möjligt. Läs mer om riktlinjerna för avataren i sociala medier. 

För beställning av digitalt anpassad logotyp och avatar till sociala medier, kontakta: visuellidentitet@su.se.

Favicon

Stockholms universitets favicon (kort för favorite icon) är en liten ikon som representerar vår webbsida. Den visas till vänster i adressfältet i de flesta moderna webbläsare när du är inne på sidan och kan även visas i menyer och listor om du väljer att lagra sidan som bokmärke.

Enbart webbsidor som ligger under domänen su.se har tillgång till faviconen.

Språkvarianter och färger

Logotypen finns på svenska och engelska och används främst i universitetsblått, men finns även som negativ (vit) och svart. En latinsk variant samt en variant i guld används endast vid speciella tillfällen efter godkännande av rektor via Kommunikationsavdelningen.

Placering

Tryck

Logotypen ska placeras på en ren yta fri från text och andra element. Placeringen ska alltid ta hänsyn till frizonen.

I tryck ska den stående logotypen ha följande storlek:

A2 och A3: 50 mm
A4 och A5: 30 mm
A6 och A7: 25 mm

I tryck ska den liggande logotypen ha följande storlek:

A2 och A3: 80 mm
A4 och A5: 48 mm
A6 och A7: 40 mm

Den grundläggande regeln vid trycksaksproduktion är att logotypen placeras i övre eller nedre högra hörn, se anvisningar under format och gridmallar.

Digitalt

Vid digitala produktioner placeras logotypen främst i övre vänstra hörnet. 

Placering av logotyp i förhållande till verksamhetsnamn

För verksamheter (fakulteter, institutioner, centrum med flera) inom universitetet finns en grafisk hierarki som gäller vid placering av logotypen i förhållande till verksamhetsnamnet, läs mer under Grafisk hierarki.

Användning av andra

Studenter har rätt att använda universitetets logotyp vid intern kommunikation på kandidat- och magisteruppsatser efter kontakt med respektive institution. Studenter har inte rätt att använda logotypen i extern kommunikation. För övriga ska tillstånd sökas hos Kommunikationsavdelningen: visuellidentitet@su.se.

Riktlinjer för hur logotypen ska användas i samarbeten med andra finns under Samprofilering.

Restriktioner

  • Det är inte tillåtet att skapa egna original eller varianter av logotypen.
  • Det är inte tillåtet att separera märket från ordbilden. Undantag finns i sociala medier, vid framtagande av vissa profilprodukter och i högtidliga sammanhang.
  • Det är inte tillåtet att använda eller skapa egna logotyper. Det gäller även när nya verksamheter/enheter inom/vid universitetet tillkommer. Kontakta visuellidentitet@su.se ifall behov uppstår.
  • Det är inte tillåtet att använda logotypen som dekoration eller bakgrundsbild.
  • Det är inte tillåtet att modifiera eller förvanska logotypen. Den ska alltid ha sina ursprungliga proportioner och färger.

Logotypens historia

Märket i logotypen tecknades ursprungligen av hovgrafikern Karl-Erik Forsberg (1914-1995) i samband med att Stockholms högskola blev statligt universitet 1960. Märket består av en fackla omlindad av en olivkvist i kombination med tre kronorna och en sigillomskrift. Inspirationen till utförandet fick Karl-Erik Forsberg av en plafondmålning i Spökslottet på Drottninggatan i Stockholm:

Plafondmålning Spökslottet
Plafondmålning i Spökslottet

 

Målningen symboliserar kunskapen och på den finns bland annat gudinnan Pallas Athena som håller i en fackla omlindad av en olivkvist. De tre kronorna har Karl-Erik Forsberg adderat, de finns med redan i Magnus Erikssons sköld som en symbol för riket Sverige. I universitetets märke illustrerar kronorna det statliga huvudmannaskapet. 

Så här säger Karl-Erik Forsberg själv om märket i en intervju från 1994:

- När väl de symboler som skulle ingå i märket bestämts återstod det för mig att teckna emblemet heraldiskt. Märket innehåller flera enheter som tillsammans skapar jämvikt. Båda sidor väger lika. Det finns inget som vinglar snett. Märket bär inte tillfällighetens prägel och är inte bundet till någon speciell tid. Formmässigt knyter det möjligen närmast an till det sena 1700-talet.

Märket har under åren modifierats i omgångar. 2007 tecknades det om för att komma närmare Karl-Erik Forsbergs original och 2018 för att bättre möta dagens digitala krav. Märket är registrerat hos Patent- och Registreringsverket.

Ladda ned logotypen

Samtliga versioner av logotypen finns att ladda ner i Mediabanken

Val av nedladdning

  • Tryckvversionerna är anpassade för trycksaksproduktion och används främst i professionella program för layout och design som t.ex. InDesign. Högupplöst jpg kan monteras i t.ex. Word.
  • De digitalt anpassade versionerna är anpassade för skärmvisning. De kan användas i Powerpoint-presentationer och bildspel. De kan också användas i professionella program för utveckling av webbplatser och andra IT-applikationer.