Stockholms universitet som huvudman

När Stockholms universitet är huvudman ska våra riktlinjer för visuell identitet följas.

Samprofilering SU huvudman
Centra- eller institutionsnamn ska ligga på framsidan tillsammans med universitetets logotyp. Stockholms universitets logotyp och samarbetspartners kan även läggas på baksidan av trycksak med samarbetssignatur.
 
Regel för uppställning av märke och samarbetspartners när Stockholms universitet är huvudman.
 
 
Regel för uppställning av märke med centra- eller institutionsnamn och samarbetspartners när Stockholms universitet är huvudman.
 

Stockholms universitet som jämbördig part

När Stockholms universitet är en av två eller fler jämbördiga parter ska det genom överenskommelse bestämmas vilken visuell identitet som ska följas. Man blandar aldrig visuella identiteter.

En överenskommelse kan även vara att en helt neutral identitet ska gälla. En samarbetssignatur i form av en mycket kort text om samarbetets natur, läggs med fördel i anslutning till logotyperna.

I de fall då det är många samarbetspartners, kan parterna komma överens om att inte publicera logotyper utan endast skriva en samarbetssignatur: "Ett samarbete mellan Namn, Namn, Namn...”

 

Stockholms universitet som minoritetspart

När Stockholms universitet är minoritetspart gäller inte våra egna grafiska riktlinjer, utan huvudpartens grafiska riktlinjer.
Samprofileringen beskrivs då ofta genom att Stockholms universitets logotyp placeras enligt huvudpartens grafiska riktlinjer, alternativt beskrivs samprofileringen genom en samarbetssignatur i text.

Användningsområden

En samprofileringslogotyp kan användas när en institution eller ett centrum vid Stockholms universitet marknadsförs externt jämte andra aktörer.

Exempel på sådana sammanhang är:

  • Inbjudan till forskarutbildningskurser eller sommarskolor samarrangerade med andra universitet, liksom workshops inom större forskningsnätverk
  • Material framtaget inför samarrangerade expeditioner och liknande
  • Material framtaget inför mässor/konferenser
  • Övriga typer av gemensamt agerande i forskningssammanhang

Riktlinjer

Samprofileringslogotypen används endast i externa sammanhang tillsammans med andra aktörer. Samprofileringslogotyp används inte där institution/centra marknadsförs som ensam aktör. Då hänvisas till riktlinjer för grafisk hierarki.

Utseende

Samprofileringslogotyp med institutions-/centrumnamn kopplad till Stockholms universitets logotyp finns i två varianter; en stående och en liggande och motsvarande variant som inkluderar namn med akronym. Alla varianter levereras även i engelsk version.

  • Stående uppställning används med fördel vid ett kort institutions-/centrumnamn
  • Liggande uppställning används med fördel vid ett långt institutions-/centrumnamn
  • Liggande uppställning med akronym används med fördel vid ett långt institutions-/centrumnamn som inkluderar en akronym
  • Stående uppställning med akronym används med fördel vid ett kort institutions-/centrumnamn som inkluderar en akronym.
Samprofileringslogotyper
 

Storlek

Samprofileringslogotypens storlek och frizoner utgår från regelverket för Stockholms universitets logotyp där minsta tillåtna bredd på logotypen är 20 mm.

Vill du ta fram och använda en samprofileringslogotyp?

Kontakta Kommunikationsavdelningen: visuellidentitet@su.se