Våra huvudtypsnitt

PMN Caecilia, The Sans och Sabon används i vår externa kommunikation, såsom trycksaker, profilerande information, annonser, skyltar samt marknadsföringsytor och puffar på webben.

PMN Caecilia är ett modernt "slab-seriff" typsnitt med många vikter och variabler. PMN Caecilia Com är språkmässigt utbyggt och innehåller de flesta centraleuropeiska tecknen.
PMN Caecilia är ett modernt "slab-seriff" typsnitt med många vikter och variabler. PMN Caecilia Com är språkmässigt utbyggt och innehåller de flesta centraleuropeiska tecknen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Sans har en bokstavsform utan seriffer (klackar) med inslag av handens rörelser.
The Sans har en bokstavsform utan seriffer (klackar) med inslag av handens rörelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Sans har en bokstavsform utan seriffer (klackar) med inslag av handens rörelser.
Sabon är ett klassiskt typsnitt, en humanistisk antikva, formgivet på 60-talet med rötter i 1500-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativtypsnitt

När vi jobbar i Office-paketet använder vi av praktiska skäl typsnitt som är förinstallerade på de flesta datorer: Verdana och Times New Roman.

 

Webbtypsnitt

--------------------------------------------------

OBSERVERA

I och med lanseringen av en ny modern webbplats har nedanstående typsnitt korrigerats och antal varianter minskats. Hela manualen kommer att uppdateras under hösten.

Arbetar ni med att bygga en ny webbplats, vänligen kontakta visuellidentitet@su.se för aktuella webbtypsnitt.

--------------------------------------------------

På webben använder vi Verdana, Georgia och Times New Roman.

Verdana

Verdana är ett sans serif-typsnitt som är speciellt framtaget för läsning på skärm. När Verdana används så ska det göra det med följande fallback i stilmallen: font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

Verdana används till:

 • All navigation på webbplatsen
 • Rubriker
 • Ingresser
 • Bildtextrubriker
 • Brödtext på webbplatsens startsida
 • Brödtext i webbplatsens högerspalt
 • Listor som ej är en del av brödtexten i en artikel
 • Länkar som ej är en del av brödtexten i en artikel

Georgia

Georgia är ett serif-typsnitt som är speciellt framtaget för läsning på skärm. 

När Georgia används så ska det göra det med följande fallback i stilmallen: font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;

Georgia används till:

 • Brödtext i artiklar
 • Bildtexter
 • Artikelinformation
 • Vissa rubriker, exempelvis i nyhetslistor (observera att första rubriken på en sida aldrig får vara satt i Georgia)

 
Times New Roman

Times New Roman är en klassisk antikva som finns i alla Microsoft Office-applikationer och används enbart i webbplatsens utskriftsmallar.

När Times New Roman används så ska det göra det med följande fallback i stilmallen: font-family: "Times New Roman", Times, Georgia, serif;

 

Textstorlekar för webb

Av tillgänglighetsskäl ska universitetets webbplatser textstorlekar sättas med relativa mått så att användaren kan storleksförändra texten i sin webbläsare.

Stilmallens grundstorlek för texten ska, för att vara samma i de flesta webbläsare, knytas till body-elementet och se ut på följande sätt:

font: 76%/1.6 Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

Denna storlek används som brödtext på sidorna. Smalare spalter använder 90% av grundstorleken.

Ingresser använder 90% av brödtextstorleken.

Följande textstorlekar används till rubriker när brödtexten visas i sin grundstorlek:

Rubriknivå 1 (h1): 230%
Rubriknivå 2 (h2): 150%
Rubriknivå 3 (h3): 140%
Rubriknivå 4 (h4): 100%

I smalare spalter, där brödtextstorleken är 90%, används:

Rubriknivå 1 (h1): 140%
Rubriknivå 2 (h2): 125%
Rubriknivå 3 (h3): 100%
Rubriknivå 4 (h4): 90%

Observera. Om en spalt är smalare än hälften av huvudytans bredd så ska textstorleken vara 90% av sidornas standardstorlek.

På webbplatsens startsida kan andra rubrikstorlekar än de ovan nämnda användas.

 

Typsnittens användningsområden

 

Tillfälle
 

Typsnitt
 

Tryck 

 
Logotyp
Huvudrubriker
Titlar
Kapitelrubriker
PMN Caecilia Com Roman
Speciella sammanhang PMN Caecilia Com Light/Bold
Avsändare, t.e.x. institutionsnamn PMN Caecilia Com Bold
Mellanrubriker
Underrubriker
The Sans Plain
The Sans Bold
Texter som ska avskiljas från brödtext:
Faktarutor
Ingresser
Bildtexter
Tabelltexter
The Sans Plain
The Sans Light
The Sans Plain Kursiv
The Sans Light Kursiv
Brödtext Sabon
Markering i brödtext. Citat Sabon Kursiv
Siffror i brödtext Gemena siffror i Sabon

 

Digital vardagskommunikation
och webb

 

Rubriker i Word
Underrubriker och brödtext i Powerpoint
Brödtext och rubriker på webb
Brödtext digitala nyhetsbrev

Verdana
Rubriker i Word
Rubriker i Powerpoint
Rubriker och ingress på webb
Rubriker digitala nyhetsbrev
Verdana Bold

Rubriker i Word
Brödtext i Word
Ersätter Sabon om detta inte är installerat

Times New Roman
Brödtext webb

Undantag: Georgia

 

Beställ typsnitt

Universitetet har centralt köpt in ett antal licenser till de medarbetare vid Stockholms universitet som har kontinuerliga behov av huvudtypsnitten PMN Caecilia, The Sans och Sabon. För att få en licens och tillgång till typsnitten, kontakta visuellidentitet@su.se

Notera att när du framställer din information i Produktionsverktyget så behöver du inte ha ovanstående typsnitt installerade, de är inbakade i verktyget.

Upphandlade tryckerier eller formgivare måste själva köpa in typsnitten. ”PMN Caecilia® Font Family” kan beställas från Linotype och ”The Sans Basic Open Type” (Betaversion) från LucasFonts.