Våra huvudtypsnitt

PMN Caecilia, The Sans och Sabon används i vår externa kommunikation, såsom trycksaker, profilerande information, annonser, skyltar samt puffar på webben.

PMN Caecilia är ett modernt "slab-seriff" typsnitt med många vikter och variabler. PMN Caecilia Com är språkmässigt utbyggt och innehåller de flesta centraleuropeiska tecknen.
PMN Caecilia är ett modernt "slab-seriff" typsnitt med många vikter och variabler. PMN Caecilia Com är språkmässigt utbyggt och innehåller de flesta centraleuropeiska tecknen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Sans har en bokstavsform utan seriffer (klackar) med inslag av handens rörelser.
TheSans har en bokstavsform utan seriffer (klackar) med inslag av handens rörelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Sans har en bokstavsform utan seriffer (klackar) med inslag av handens rörelser.
Sabon är ett klassiskt typsnitt, en humanistisk antikva, formgivet på 60-talet med rötter i 1500-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativtypsnitt

När vi jobbar i Office-paketet använder vi av praktiska skäl typsnitt som är förinstallerade på de flesta datorer: Calibri och Times New Roman.

 

Typsnittens användningsområden

Tillfälle
 

Typsnitt
 

Tryck 

 
Logotyp
Huvudrubriker
Titlar
Kapitelrubriker
PMN Caecilia Com Roman
Speciella sammanhang PMN Caecilia Com Light/Bold
Avsändare, t.e.x. institutionsnamn PMN Caecilia Com Bold
Mellanrubriker
Underrubriker
The Sans Plain
The Sans Bold
Texter som ska avskiljas från brödtext:
Faktarutor
Ingresser
Bildtexter
Tabelltexter
The Sans Plain
The Sans Light
The Sans Plain Kursiv
The Sans Light Kursiv
Brödtext Sabon
Markering i brödtext. Citat Sabon Kursiv
Siffror i brödtext Gemena siffror i Sabon

 

Digital vardagskommunikation, t.ex
Office-paketet

 

Rubriker i Word
Underrubriker och brödtext i Powerpoint
Brödtext digitala nyhetsbrev
Data i Excel

Calibri
Rubriker i Word
Rubriker i Powerpoint
​​​​Rubriker digitala nyhetsbrev
Calibri Bold

Brödtext i Word
(Ersätter Sabon om detta inte är installerat)

Times New Roman

 

Webbtypsnitt

På webben använder vi TheSans och PMN Caecilia.

PMN Caecilia

När PMN Caecilia "CaeciliaeText-Bold," används så ska det göra det med följande fallback i stilmallen: Georgia, Times, "Times New Roman", serif

PMN Caecilia används till:

  • Rubriker på huvudingångar H1

TheSans

När TheSans används så ska det göra det med följande fallback i stilmallen: font-family: Verdana, sans-serif;

TheSans används till:

  • All navigation på webbplatsen
  • Rubriker H2, H3 och H4
  • Ingresser
  • Bildtextrubriker
  • Brödtext på webbplatsens startsida
  • Brödtext i webbplatsens högerspalt
  • Listor som ej är en del av brödtexten i en artikel
  • Länkar som ej är en del av brödtexten i en artikel

 
Utskriftsmallar för webbplatser

h1, h2, h3, h4, h5 {font-family: "TheSansB2-Bold", Verdana, sans-serif;}

Allt övrigt {font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif;}

 

Textstorlekar för webb

Av tillgänglighetsskäl ska universitetets webbplatser textstorlekar sättas med relativa mått så att användaren kan storleksförändra texten i sin webbläsare.

Stilmallens grundstorlek för texten ska, för att vara samma i de flesta webbläsare, knytas till REM standard (desktop 16px), Sätter man ingen storlek som standard utgår ofta webbläsarna från 16px (desktop). Dvs rem är då relativt till 16px fontstorlek. Om du ger din rubrik font-size: 3rem så anpassas den alltså efter rotstorleken och blir alltså 48px.:

Desktop (standard 16px)

Brödtext css: font-size: 1.125rem;
Ingresser css: font-size: 1.375rem;
Rubriknivå h1 css: font-size: 2.625rem;
Rubriknivå h2 css: font-size: 1.85rem;
Rubriknivå h3 css: font-size: 1.5rem;
Rubriknivå h4 css: font-size: 1.125rem;

Mobil (standard 19.05px)

Brödtext css: font-size: 1.125rem;
Ingresser css: font-size: 1.375rem;
Rubriknivå h1 css: font-size: 1.875rem;
Rubriknivå h2 css: font-size: 1.5625rem;
Rubriknivå h3 css: font-size: 1.25rem;
Rubriknivå h4 css: font-size: 1.125rem;

 

 

Beställ typsnitt

Universitetet har centralt köpt in ett antal licenser till de medarbetare vid Stockholms universitet som har kontinuerliga behov av huvudtypsnitten PMN Caecilia, The Sans och Sabon. För att få en licens och tillgång till typsnitten, kontakta visuellidentitet@su.se

Notera att när du framställer din information i Produktionsverktyget så behöver du inte ha ovanstående typsnitt installerade, de är inbakade i verktyget.

Observera att upphandlade tryckerier eller formgivare själva måste köpa in typsnitten. ”PMN Caecilia® Font Family” kan beställas från Linotype och ”The Sans Basic Open Type” (Betaversion) från LucasFonts.