Det digitala medielandskapet utvecklas kontinuerligt och ny teknik kräver grafiska anpassningar. Den visuella identiteten måste även möta upp de nya kraven på tillgänglighet. I Sverige trädde den nya Lagen om digital tillgänglighet i offentlig service i full kraft den 23 september 2020 med krav på att digital kommunikation i offentlig sektor ska vara tillgänglig för alla i samhället, oavsett eventuella funktionshinder. Lagen är baserad på den nya europeiska standarden Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, som är en samling riktlinjer för tillgänglighet på webben.

En analys av SU:s visuella identitet i universitetets kanaler har utförts av en extern konsult. Utifrån analysen har en intern arbetsgrupp vid Kommunikationsavdelningen arbetat med att kartlägga och prioritera bland behov av uppdateringar. 

Det inledande arbetet har inneburit att ta fram uppdaterade regler i regelbokens styrdokument tillsammans med anpassade riktlinjer i den grafiska manualen. Arbetet har även inneburit att anpassa riktlinjerna till de nya tillgänglighetskraven.

Sammanfattning av uppdateringar:

  • Logotyp: stående och liggande logotyp, för både tryckta ytor och digitalt anpassad till skärmar
  • Avsändare: förtydligande av riktlinjer
  • Namnhantering: förtydligande av riktlinjer
  • Grafisk hierarki: förtydligande av riktlinjer
  • Färger: två separata färgpaletter, för tryck respektive digitalt
  • Typografi: uppdatering av typsnitt för webb och vardagskommunikation, dvs Officepaketet
  • Bildmanér: förtydligande av riktlinjer 
  • Infografik: nya riktlinjer

Rektor tog i februari 2021 beslut om uppdaterade regler för grundelementen. Reglerna finns att läsa i universitetets styrdokument Regler för visuell identitet och riktlinjer för applicering i den grafiska manualen.

Arbete med implementering och vidareutveckling beräknas pågå under 2021-2022.

Bland annat har detaljerna i logotypens märke förenklats och anpassats för att bli tydligare på digitala skärmar. Observera att den digitalt anpassade logotypen inte får användas i tryck. De två varianterna finns tydligt uppmarkerade och tillgängliga för nedladdning i Mediabanken.