Grafisk manual

Grafisk manual

Vår visuella identitet hjälper oss att kommunicera en konsekvent och levande bild av Stockholms universitet. Rätt använd ökar den chanserna att omvärldens bild av oss överensstämmer med vår egen bild. Den signalerar att vi finns och vad vi står för. Vår visuella identitet består av logotyp, typsnitt, färgpalett, grafiska element och andra grafiska uttryck och finns samlade här i vår grafiska manual.

Alla medarbetare vid Stockholms universitet ska följa universitetets riktlinjer för visuell identitet. Utsedd arbetsgrupp vid Kommunikationsavdelningen ansvarar för att den visuella identiteten utvärderas och utvecklas. Kontakta oss direkt ifall du behöver vårt stöd på visuellidentitet@su.se.

Observera! I samband med lanering av projekt Webb2021 görs en översyn av hela manualen. Den nya uppdaterade manualen beräknas publiceras i början av 2021.

Bildanvändning Grafisk Manual

Bildmanér

Våra bilder är en väsentlig del av vår kommunikation. Använda på ett konsekvent sätt hjälper de oss att förmedla en enhetlig bild av universitetet i huvudstaden.

Digitala riktlinjer

Digitala riktlinjer

Här hittar du riktlinjer för visuell identitet i våra olika digitala kanaler

E-postsignatur

E-postsignatur

När du skickar e-post som anställd vid Stockholms universitet bör det tydligt framgå att du är en del av universitetet.

Stockholms universitets färgprofil

Färger

Färgskalan för Stockholms universitet bygger på akademisk tradition och de formelement som finns i vårt märke.

Grid

Grid

För att Stockholms universitets trycksaker skall fungera fint tillsammans, rekommenderas de rekommenderade formaten och gridmallarna.

Olivkvisten, ett av Stockholms universitets grafiska element

Grafiska element

Vi har tre grafiska element, som hämtats från vårt märke: olivkvisten, eldflammorna och de tre kronorna.

Grafisk hierarki

Grafisk hierarki

Vår grafiska hierarki är ett regelverk för hur fakulteter, institutioner, centrum, projekt med flera profilerar sig jämte Stockholms universitet.

Logo

Logotyp

Logotypen är den yttersta bäraren av vår visuella identitet, vårt varumärke. Den ska alltid finnas med när Stockholms universitet är avsändare.

Samprofilering

Samprofilering

Samprofilering innebär att två eller flera varumärken lierar sig och gemensamt marknadsför sig.

xxx

Skyltar

Stockholms universitet har ett skyltprogram för skyltning utomhus och inomhus.

Cirkeldiagram i Stockholms universitets profilfärger

Infografik

Våra färgscheman hjälper dig att skapa tydlig infografik

Bokstäver i typsnittet PMN Caecilia

Typsnitt

Vi har olika typsnittsgrupper för digital vardagskommunikation, tryck och extern kommunikation och för webben.