Utskicket "Universitetets ledningsinformation" går ut via e-post till dekaner, prefekter, föreståndare, enhets-/avdelningschefer inom förvaltningen och chefer för universitetsgemensam verksamhet. Det kommer normalt ut två gånger varje månad, och med extrautskick om särskilda behov finns.

Universitetets ledningsinformation (och "Universitetsledningen informerar", som namnet var till början av 2017) finns tillgängliga i Mondo för prefekter och andra chefer som får utskicket.
Ta del av utskicken (kräver inloggning i Mondo).

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.
Ansvarig utgivare är tf kommunikationschef Liselott Törngren.

Utgivningsplan Universitetets ledningsinformation hösten 2020
ULI kommer för närvarande ut varannan torsdag enligt nedan:
26 november
10 december

Lämning av texter senast kl 13 dagen innan.