Utskicket "Universitetets ledningsinformation" går ut via e-post till dekaner, prefekter, föreståndare, enhets-/avdelningschefer inom förvaltningen och chefer för universitetsgemensam verksamhet. Det kommer normalt ut två gånger varje månad, och med extrautskick om särskilda behov finns.

Universitetets ledningsinformation (och "Universitetsledningen informerar", som namnet var till början av 2017) finns tillgängliga i Mondo för prefekter och andra chefer som får utskicket.
Ta del av utskicken (kräver inloggning i Mondo).

Samverkansavdelningen, Sektionen för kommunikation samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.
Ansvarig utgivare är kommunikationschef Linda Carlsson.

Utgivningsplan Universitetets ledningsinformation 2019
(Ordinarie utgivning nedanstående måndagar med lämning av texter föregående fredag.)
25 nov
9 dec