Nästa ordinarie utskick av Universitetets ledningsinformation kommer måndag 20 augusti.