Digitala kanaler

Bloggar

Stockholm University Press blogg (Universitetsförlagets kanal om open access-publicering, open science, licensfrågor och nyheter från Stockholm University Press)
Redaktör: Christina Lenz, Universitetsbiblioteket

Nyhetsbrev

Universitetets nyhetsbrev (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Hanna Hellzén Cramér, Samverkansavdelningen
E-post: nyhetsbrev@su.se

University newsletter (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Paul Parker, Samverkansavdelningen
E-post: newsletter@su.se

Lärarutbildningens nyhetsbrev (extern målgrupp, digitalt)
Redaktör: Gunilla Nordin, Områdeskansliet för humanvetenskap
E-post: lararutbildningsnyheter@su.se

Bibliotekets nyhetsbrev
Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science. Nyhetsbrevet är gratis och skickas digitalt ca 10 nummer per år. 

Kommunikationsnätverkets nyhetsbrev (för kommunikatörer på SU, digitalt)
Redaktör: Sofia Fossum, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
E-post: kommunikationsnatverket@su.se

Medarbetarnotiser (digitalt veckoutskick)
Sammanställning och utskick: Press och redaktion, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
E-post (för att få utskicket)redaktion@su.se

Nyhetsbrev från Forskningsstöd (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Christofer Norén Jungmarker
E-post: nyhetsbrev@fs.su.se

Nyhetsbrev från Humanistiska fakulteten (för institutionernas medarbetare)
Redaktör: Anna Frykholm, anna.frykholm@su.se, Humanistiska fakultetskansliet

Nyhetsbrev från Juridiska fakulteten (internt och externt)
Redaktör: Staffan Westerlund, staffan.westerlund@juridicum.su.se, Juridiska institutionen

Nyhetsbrev från Naturvetenskapliga fakulteten (digitalt, för medarbetare)
Redaktör: Lina Enell, lina.enell@su.se, Naturvetenskapliga fakultetskansliet

Vägledarinfo (för medarbetare, digitalt)
Redaktör: Vibeke Renting, Studentavdelningen
E-post: vagledarinfo@su.se

IT-avdelningens nyhetsbrev (digitalt, för medarbetare)
Redaktör: Mia Söderbärj, IT-avdelningen
E-post: info@it.su.se

Aktuell studieinformation från Studentavdelningen (digitalt, för studievägledare vid gymnasieskolor och folkhögskolor respektive komvux, sfi och jobbtorg)
Redaktör: Therese Jonsson, Studentavdelningen

Sociala medier

Twitter
Kanalansvarig: Press och redaktion, redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
Redaktör svenska: Press och redaktion, redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
Redaktör engelska: Helene Komlos Grill, helene.komlos.grill@su.se, Samverkansavdelningen

Facebook
Kanalansvarig: Paul Parker, socmedia@su.se, Samverkansavdelningen

YouTube, svenska och engelska kanalerna
Kanalansvarig: Paul Parker, socmedia@su.se, Samverkansavdelningen

Instagram
Kanalansvarig: Paul Parker, instagram@su.se, Samverkansavdelningen

LinkedIn
Kanalansvarig: Helene Komlos Grill, helene.komlos.grill@su.se, Samverkansavdelningen

Annonsering/kampanjer i sociala medier
Nina Wånggren, socmedia@su.se, Samverkansavdelningen

Twitter Juridicum, svenska
Redaktör: Staffan Westerlund, staffan.westerlund@juridicum.su.se, Juridiska institutionen

Wikipedia, svenska och engelska (faktagranskning i samband med SU årsredovisning 2018)
Redaktör: Marie Jackalin, suwebb@su.se, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

Universitetets ledningsinformation (ULI)

Universitetets ledningsinformation” är en informationskanal från universitetsledningen till chefer till dekaner, prefekter, föreståndare samt avdelningschefer inom förvaltningen. (Nya chefer får automatiskt utskicket.)
Redaktör: Press och redaktion, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
Godkända texter skickas till: ledningsinformation@su.se

Webbplatser

www.su.se (ca 30 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
www.su.se/medarbetare (ca 65 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
www.su.se/english (ca 25 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
Huvudredaktör/Content Manager: Marie Jackalin, suwebb@su.se, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

www.su.se/play (ca 10 webbredaktörer inom universitetsförvaltningen)
Huvudredaktör/Content Manager: Paul Parker, play@su.se, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

Portaler

Lärarutbildningsportalen
Huvudredaktör: Nicole Thorén, nicole.thoren@su.se, Områdeskansliet för humanvetenskap

Mitt universitet (mitt.su.se)
Huvudredaktör: Mia Söderbärj
E-post: info@it.su.se

Externa kanaler

Fasta annonsplatser i externa tidningar:

Dagens Nyheter (På gång-annons)
Redaktör: Sofia Fossum, sofia.fossum@su.se, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen

Fysiska mötesplatser

Stockholms universitet medverkar vid flera externa evenemang. Se vidare under Evenemang.

Informationsskärmar

Annonser till informationsskärmar gör du i Photoshopmallar som du hittar i mediabanken, su.se/visuellidentitet/verktyg. Under Informationsskärmar finns lista och bilder på de olika mallar som finns att tillgå, samt en lathund till din hjälp där du ser exakt hur du gör i respektive mall.​

Informationsskärmarna finns här:

Centrala:
- Aula Magna
- Arrheniuslaboratoriet
- Frescati, hus A (2 st)
- Geovetenskapens hus (2 st)
- Universitetsbiblioteket, hus D

Lokala:
- DSV, Kista
- Kräftriket
- Studenthuset

Nätverk

För Komunikationsnätverket vid Stockholms universitet se vidare under Nätverk och utbildningar.

För Alumnnätverket vid Stockholms universitet, se vidare under Nätverk och utbildningar.

Press och omvärldsbevakning

Press och redaktion

Fia Rolfsdotter, Johnny Foglander, Annika Hallman, Stefan Nyman, Hanna Hellzén Cramér, Per Larsson, Karin Tjulin och Anna-Karin Landin (tjl), Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
Presstelefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se
E-post: redaktion@su.se

Press och omvärldsbevakning: Lärarutbildning

Pressekreterare Gunilla Nordin, gunilla.nordin@su.se, Områdeskansliet för humanvetenskap

Tryckta kanaler

Universitetsnytt
Redaktör: Per Larsson, per.larsson@su.se, Samverkansavdelningen

Här hittar du mer information om Universitetsnytt samt alla nummer av tidningen.

Kontaktinformation kommunikation

Kontaktpersoner för kommunikation vid Stockholms universitet

Presentationssidor för Sektionen för kommunikation