Regler och riktlinjer vid SU

Kommunikationsplattform
Kommunikationspolicy
Riktlinjer för visuell identitet
Språkpolicy

Lagar för arbete vid en myndighet

Förvaltningslagen
Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen)
Lagen om namn och bild i reklam
Lotterilagen
Marknadsföringslagen
Offentlighetsprincipen
Personuppgiftslagen (PUL)
Språklagen
Upphovsrätt
Yttrandefrihet och meddelarfrihet