Från och med nu och fram tills att nytt avtal är på plats beställer du dina trycksaker genom avropa.se. Se länk nedan.

Avrop sker genom att använda Avropsblankett - särskild fördelningsnyckel som finns under fliken gemensamma dokument. Ramavtalsleverantör rangordnas här efter avropande organisations behov.

Länk till avropa.se