Reklam- och designtjänster

Företag: Familjen

Tjänster: Reklambyråtjänster

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Produktionstjänster, formgivning och original

Företag: Miltton Sverige

Tjänster: Produktionstjänster

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Bild

Fotograftjänster:

 • Fotografering och leverans av färdiga foton för användning redaktionellt samt för information och kommunikation.
 • Bildredigering
 • Press, reportage- och nyhetsfotografering
 • Porträtt- och idéfotografering
 • Fotografering vid konferenser, högtider eller motsvarande

Två nya fotografer från och med den 9:e augusti

Nytt i och med upphandlingen 2019 är två delområden, med en fotograf på vardera. Observera att det är mycket viktigt att du beställer från rätt delområde och inte ber om offert från bägge fotografer för samma uppdrag.

Förutom de nya delområdena, innebär de nya avtalen en ny prismodell samt en förändring av rättigheterna. Bilder köps med någon av följande två användningsrätter:

 • bilder för användning av SU samt våra partners i våra egna kanaler
 • bilder för SU, partners samt press

Alla bilder, oavsett användningsområde, får användas under obegränsad tid.

Delområde 1: Reportagefotografering och profilerande fotografering

Omfattar fotografering av universitetsgemensamma bilder för användning i trycksaker såväl som i universitetets digitala kanaler med syftet att profilera Stockholms universitet. Delområdet omfattar exempelvis idébilder, pressbilder, nyhets- och reportagefotografering, fotografering vid profilerande evenemang och högtider, studentrekrytering/konceptfotografering, profilerande bilder på medarbetare/forskare/studenter, pågående forskning och forskningsmiljöer.

Fotograf: Jens Olof Lasthein (med underleverantör Lena Katarina Johansson)

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Delområde 2: Fotografering för digitala kanaler inklusive porträttfotografering

Syftet är att fylla det bildbehov som kan uppstå med kort tidsfrist, främst för SU:s digitala kanaler, t ex webbplatser och sociala medier. Delområdet omfattar exempelvis bilder vid många av våra evenemang, fotografering av nyheter på SU:s instiutioner samt konferenser, samt porträttfotografering av medarbetare/forskare/studenter.

Fotograf: 2See/Sören Andersson (med underleverantör Rickard Kihlström)

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

 

Illustrationer:

Företag: Azote AB

Tjänster: Bildbyrå och byrå för fotografier, illustrationer och animeringar 

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen​

Redaktionella skribenter (ej copywriting)

Företag: Henrik Lundström (1:a hand)

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Företag: Södra Tornet Kommunikation (2:a hand)

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

(Då det finns två rangordnade leverantörer kontaktas Henrik Lundström i första hand. Har denna leverantör ej möjlighet att utföra uppdraget kan Södra Tornet kontaktas. Båda leverantörerna har även av universitetet godkända underleverantörer.)

Redaktionellt stöd digitala kanaler

Starlings

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Översättning

Företag: Statens inköpscentral/avropa.se

Genom Statens inköpscentral kan du anlita de leverantörer som upphandlats gemensamt för statliga myndigheter i form av ramavtal. På webbplatsen avropa.se finns ramavtal för språk- och översättningstjänster inom tre språkområden; svenska, engelska samt övriga språk.

Tjänst: Översättning och språkgranskning svenska till/från engelska
Språkområdet omfattar översättning inklusive språkgranskning till/från svenska i både brittisk och amerikansk engelska. Även språkgranskning av texter skrivna på engelska går att avropa. Avrop från språkområdet sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrenssättning.

Tjänst: Svenska
Språkområdet omfattar språkgranskning och textredigering av texter skrivna på svenska. Avrop sker genom fastställd rangordning.

Tjänst: Andra språk
Området omfattar översättning inklusive språkgranskning till/från svenska i följande språk: albanska, arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), danska, finska, franska, grekiska, italienska, persiska, polska, ryska, spanska, turkiska och tyska. Även ytterligare språk går att avropa som tilläggstjänst. Avrop från språkområdet sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrenssättning beroende på myndighetens behov.

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Profilprodukter

Medarbetare kan köpa profilprodukter från befintligt sortiment.  Vid framtagande av nya produkter ska riktlinjerna för profilprodukter följas i samråd med Visuell identitet.

Företag: Master Design Sverige AB, www.masterdesign.se

Tjänst: Leverantör av profilprodukter

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Digitalbyråtjänster

Företag: Bazooka

Tjänster:

 • Strategisk och teknisk rådgivning kring webb och sociala medier
 • Analys och beslutsstöd
 • Projektledning
 • Framtagning av koncept och användargränssnitt
 • Webbredaktörstjänster

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Tryckerier 

Tryck av standardprodukter (se delområde 4+5 nedan) beställs hos våra huvudleverantörer Universitetsservice Us AB och AJ E-print. Produkterna inom dessa delområden innefattar visitkort, korrespondenskort, förtryckta brevpapper/kuvert, affischer, vetenskapliga posters och rapporter/kompendier/motsvarande, foldrar, broschyrer m.m.

Doktorsavhandlingar, högtidstryck och publikationstjänster (delområde 1-3) har egna ramavtal enligt följande lista:

 • Delområde 1 - Doktorsavhandlingar: Universitetsservice Us AB
 • Delområde 2 - Högtidstryck: Universitetsservice Us AB
 • Delområde 3 - Publikationstjänster (böcker, skriftserier, uppsatser): Publit Sweden AB
 • Delområde 4 - Utbildningskataloger, broschyrer och liknande stora samt små produktioner: Universitetsservice Us AB
 • Delområde 5 - Produktionsverktyget: AJ E-print AB

För övriga produkter kan institution/enhet välja mellan att avropa på de statliga avtalen eller att avropa eget årsbaserat leveransavtal.

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen