Bild - fotografi, infografik och illustrationer

Fotograftjänster:

  • Fotografering och leverans av färdiga foton för användning redaktionellt samt för information och kommunikation.
  • Bildredigering
  • Press, reportage- och nyhetsfotografering
  • Porträtt- och idéfotografering
  • Fotografering vid konferenser, högtider eller motsvarande

Två delområden

Sedan upphandlingen 2019 finns två delområden, med två olika fotografer. Observera att det är mycket viktigt att du beställer från rätt delområde och inte ber om offert från bägge fotografer för samma uppdrag.

Bilder köps med någon av följande två användningsrätter:

  • bilder för användning av SU samt våra partners i våra egna kanaler
  • bilder för SU, partners samt press

Alla bilder, oavsett användningsområde, får användas under obegränsad tid.

Delområde 1: Reportagefotografering och profilerande fotografering

Omfattar fotografering av universitetsgemensamma bilder för användning i trycksaker såväl som i universitetets digitala kanaler med syftet att profilera Stockholms universitet. Delområdet omfattar exempelvis idébilder, pressbilder, nyhets- och reportagefotografering, fotografering vid profilerande evenemang och högtider, studentrekrytering/konceptfotografering, profilerande bilder på medarbetare/forskare/studenter, pågående forskning och forskningsmiljöer.

Fotograf: Jens Olof Lasthein (med underleverantör Lena Katarina Johansson)

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Delområde 2: Fotografering för digitala kanaler inklusive porträttfotografering

Syftet är att fylla det bildbehov som kan uppstå med kort tidsfrist, främst för SU:s digitala kanaler, t ex webbplatser och sociala medier. Delområdet omfattar exempelvis bilder vid många av våra evenemang, fotografering av nyheter på SU:s instiutioner samt konferenser, samt porträttfotografering av medarbetare/forskare/studenter.

Fotograf: 2See/Sören Andersson (med underleverantör Rickard Kihlström)

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Infografik och illustrationer:

Företag: Azote AB

Tjänster: Bildbyrå och byrå för fotografier, illustrationer och animeringar 

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen​

Bilder:

Företag: Mostphotos

Tjänst: Bildbyrå med bilddatabas som tillhandahålla bilder för webb, sociala medier, power point-presentationer, trycksaker och annan digital och tryckt media

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

 

Verktygstjänster

Företag: Powerinit Sverige AB

Tjänster: Stockholms universitet har tecknat avtal avseende leverans av digitala verktygstjänster. Verktygen ska göra det enkelt för SU:s medarbetare att bidra till en sammanhållen visuell identitet. 

Tjänsten omfattar

- Produktionsverktyg: innehåller mallar för produktion av tryckta och digitala enheter som broschyrer, posters, affischer, visitkort, platsannonser, intyg, omslag för avhandlingar, banners enligt SU:s visuella identitet.

- Mediabank: ett resursbibliotek med t.ex. bilder, logotyper, video- och dokumentmallar. Innehåller även pressbilder.

- E-postverktyg: för att skapa och administrera e-postutskick eller nyhetsbrev enligt SU:s visuella identitet. 

- Evenemangsverktyg: För att skapa och administrera evenemang enligt SU:s visuella identitet.

De digitala verktygen finns tillgängliga för samtliga medarbetare vid Stockholms universitet på https://su.powerinit.com/. Utbildning krävs för e-postverktyget samt evenemangsverktyget.

Länk till avtal, se avtalskatalogen.

 

Kommunikationstjänster

Delområde 1, för tjänsteområdet Kreativa och konceptuella tjänster
Företag: Granath Reklam AB

Tjänst:  Detta avtal avser i första hand reklambyråtjänster så som övergripande konceptutveckling och kampanjer vid studentrekrytering för nationella studenter och internationella studenter och för enskild institution/utbildning i samband med ansökningsperioderna.

För beställning och kontakt, se avtalskatalogen. 

Delområde 2, för tjänsteområdet Informationsproduktion
Fötetag: Miltton Sweden AB (tidigare House of Friends AB)

Tjänst: Detta avtal omfattar i första hand produktionstjänster för såväl digitala kanaler som för print och tjänster som att ta fram mallar för och tillgänglighetsanpassa PDF-filer och InDesign-dokument samt enkla illustrationer och infografik.

För beställning och kontakt, se avtalskatalogen. 

 

Redaktionella skribenter (ej copywriting)

Företag: Henrik Lundström (1:a hand)

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Företag: Södra Tornet Kommunikation (2:a hand)

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

(Då det finns två rangordnade leverantörer kontaktas Henrik Lundström i första hand. Har denna leverantör ej möjlighet att utföra uppdraget kan Södra Tornet kontaktas. Båda leverantörerna har även av universitetet godkända underleverantörer.)

Redaktionellt stöd digitala kanaler

Företag: Starlings

Tjänst: Multidisciplinbyrå med fokus på content marketing

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Översättning

Företag: Statens inköpscentral/avropa.se

Genom Statens inköpscentral kan du anlita de leverantörer som upphandlats gemensamt för statliga myndigheter i form av ramavtal. På webbplatsen avropa.se finns ramavtal för språk- och översättningstjänster inom tre språkområden; svenska, engelska samt övriga språk.

Tjänst: Översättning och språkgranskning svenska till/från engelska
Språkområdet omfattar översättning inklusive språkgranskning till/från svenska i både brittisk och amerikansk engelska. Även språkgranskning av texter skrivna på engelska går att avropa. Avrop från språkområdet sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrenssättning.

Tjänst: Svenska
Språkområdet omfattar språkgranskning och textredigering av texter skrivna på svenska. Avrop sker genom fastställd rangordning.

Tjänst: Andra språk
Området omfattar översättning inklusive språkgranskning till/från svenska i följande språk: albanska, arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), danska, finska, franska, grekiska, italienska, persiska, polska, ryska, spanska, turkiska och tyska. Även ytterligare språk går att avropa som tilläggstjänst. Avrop från språkområdet sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrenssättning beroende på myndighetens behov.

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Undertextning av film och rörlig bild

Tre företag finns upphandlade för tjänsten undertextning vid filmproduktion. 

Avtalet är rangordnat. För avrop gällande undertextning och översättning på svenska och/eller engelska råder strikt rangordning. Lägst anbudspris avropas först i nedan angiven ordning.

1: Svensk Skrivtolkning AB
2: Lingsoft Language Services Oy
3: Svensk Medietext AB

 

Profilprodukter

Medarbetare kan köpa profilprodukter från befintligt sortiment.  Vid framtagande av nya produkter ska riktlinjerna för profilprodukter följas i samråd med Visuell identitet.

Företag: Master Design Sverige AB, www.masterdesign.se

Tjänst: Leverantör av profilprodukter

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Strategiska kommunikationstjänser, medieutbildning och medieträning

Företag: Gullers Grupp AB

Tjänst: Strategiska kommunikationstjänster, medieutbildning och medieträning

För beställning och kontakt, se Avtalskatalogen

Tryckerier 

Upphandling pågår.

Läs mer

Länk till avropa.se