Det finns även mallar för e-postutskick (E-postverktyget) och för evenemangsinbjudan (Evenemangsverktyget). Läs mer om dessa under Verktyg.


Word och Powerpoint

Stockholms universitet har anpassade Officemallar som följer riktlinjerna för universitetets visuella identitet. Mallar finns för nedladdning i Mediabanken och för dig som har en s.k. SUA-dator (PC) installerar du Word-mallar via datorns Software Center som ligger i startmenyn. Mallarna uppdateras 2 ggr/år och bör därför installeras om vid varje terminsstart. Mallarna används i intern och extern vardagskommunikation av medarbetare. Studenter får inte använda mallarna.

Word

I Word finns en multimall för brev, beslut, PM och protokoll samt en separat ledningsmall.

Powerpoint

I Powerpoint finns en baspresentation med färdig information om Stockholms universitet samt tomma mallar för att skapa eget innehåll.

Ifall kommunikationen inte är central utan kommer från en av våra verksamheter (fakultet, avdelning, institution, centra mfl) placeras verksamhetsnamnet i en prioriterad yta, förslagsvis i övre högra hörn eller i sidfoten.

Exel

I excel finns mallar som öppnas med färgteman som följer universitetets visuella identitet. 

Tillgänglig pdf

Lathundar och checklistor

Offentliga aktörers webbplatser ska vara tillgängliga. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen innebär att de dokument som finns på webbplatserna också måste vara tillgängliga.

Här hittar du tre länkar som hjälper dig att tillgänglighetsanpassa dina dokument:


E-postsignatur

Skriv din e-postsignatur enligt uppställningen nedan, alltid utan logotyp.

Vid samprofilering används en text under e-postsignaturen. För att använda signaturen, kopierar du in den i ditt mailprogram och ändrar till dina uppgifter.

Formatering

Namn och Stockholms universitet: Calibri fet, 9 pkt 
Övrigt: Calibri 9 pkt 
Färg: Mörkblått
Linje: Mörkblå linje före och efter signatur

På svenska:

____________________________________

Namn Efternamn
Titel

Enhet eller avdelning
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
(Besöksadress: valfri)
Tel: 08-00 00 00
Mobil: 000-000 00 00
(E-post: valfri)

www.su.se eller institutions/centrums/enhets webbadress

Personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet

(Vid samarbete: Ett samarbete mellan namn och namn)
____________________________________

 

På engelska:

____________________________________

Name Surname
Title

Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden
Visiting address:
Phone: + 46 (0)8 000 000
Mobile: +46 (0)70 000 0000
(E-mail)

www.su.se or institution’s/centre’s/unit’s web address

How personal data is handled at Stockholm University

(A cooperation between name and name)
____________________________________

 

Enklare grafiska produktioner (Produktionsverktyget)

Produktionsverktyget är ett webbaserat verktyg som gör det snabbt och smidigt att producera trycksaker och webbytor enligt Stockholms universitets grafiska profil. Inga förkunskaper krävs – allt som behövs är dator och internetuppkoppling. Produktionsverktyget är kopplat till vårt upphandlade tryckeri och du lägger din tryckbeställning direkt i verktyget. De flesta produktioner går även att ladda ner som pdf.

Alla anställda har tillgång till verktyget.
Logga in med ditt universitetskonto på su.se/visuellidentitet/verktyg.

Följande mallar finns i Produktionsverktyget:

 • Affisch
 • Brevpapper
 • Broschyr A4 eller A5 
 • Doktorsavhandling 
 • Evenemang (affisch, annons, flyer/vykort, marknadsföringsyta)
 • Informationsblad
 • Intyg
 • Koncept – Student (Stories, Facebook, Instagram, marknadsföringsyta, vykort, affisch, A5 infoblad/folder)
 • Korrespondenskort
 • Kuvert
 • Namnbricka
 • Omslag
 • Rekryteringsannons (Digital eller print)
 • Skylt, Paperflex
 • Textanslag
 • Vetenskaplig poster
 • Visitkort
 • Vykort
 • Webb (puffar, marknadsföringsytor)

InDesign

För dig som har behov av större flexibilitet eller andra mallar än Produktionsverktyget erbjuder, finns ett antal InDesign-mallar för nedladdning i Mediabanken.

InDesign-mallarna riktar sig till dig som har goda kunskaper i InDesign. Viktigt är att du följer anvisningarna för applicering av reglerna för visuell identitet som återfinns i vår grafiska manual.

Det finns även gridmallar för nedladdning i Mediabanken. Gridmallarna fungerar som en mall där man placerar text och bild i enlighet med ett underliggande linjesystem. Gridsystemet kan tillämpas för affischer, bok-, katalog-, rapport- och broschyrformgivning.

Följande mallar finns att ladda ner:

 • Rekryteringsannons
 • Omslag forskningsrapport
 • Omslag doktorsavhandling
 • Omslag licentiatuppsats
 • Omslag verksamhetsplan
 • Gridmallar
 • Poster/affisch
 • Vykort
 • Informationsbrev
 • Kontorstryck
 • Visitkort, brevpapper, korrkort, etikett
 • Diplom, examensbevis
 • Konferensmappar
 • Rollups

Kommunikationsplan

Här hittar du en mall för hur du kan lägga upp din kommunikationsplan.

Du kan även läsa mer om hur du kan planera ditt arbete under Planera din kommunikation. 

Rapporter och avhandlingar

Följande mallar lämpar sig för rapporter och avhandlingar:

Webb

Mallar för marknadsföringsytor och webbpuffar finns både i Produktionsverktyget och i Photoshopformat att ladda ner i Mediabanken.

Du når både Mediabanken och Produktionsverktyget här: su.se/visuellidentitet/verktyg.

För riktlinjer för webbarbetet se vidare under Webb

Digitala informationsskärmar

Stockholms universitets informationsskärmar är placerade i entréer, caféer och andra utvalda strategiska platser där besökare rör sig mest frekvent.

IT Helpdesk står för publiceringen av det som ska synas på skärmarna men avsändaren skapar själv sin annons i Photoshop. Photoshopmallar för informationsskärmar finns i Mediabanken: su.se/visuellidentitet/verktyg.

Läs mer om informationsskärmar under Informationsskärmar.