Kurser som alla kommunikatörer har behov av
 

Introduktion för nyanställda kommunikatörer

En halvdags introduktion till kommunikationsarbetet vid SU och vilket stöd som finns att få från den centrala kommunikationsavdelningen. Läs mer och anmäl dig >   

 

E-postverktyg

En tvåtimmars kurs i vårt webbaserade verktyg för att skapa e-postutskick och nyhetsbrev enligt universitetets visuella identitet. Kursen ger behörighet till verktyget. Läs mer och anmäl dig >  

 

Evenemangsverktyg

En tretimmars kurs i vårt webbaserade verktyg för att skapa en webbsida med information, anmälan och deltagarhantering kring ett evenemang med universitetets visuella identitet. Kursen ger behörighet till verktyget. Kursen ges på begäran. Kontakta visuellidentitet@su.se för information. 

 

Kurser för webbredaktörer

 

Webbredaktör på webbplats

3 delar à 2 timmar
Del 1 samma som för utbildningskatalog.
Deltagande i samråd med SUs webbteam.

 

Webbredaktör i utbildningskatalogen

2 delar à 2 timmar
Del 1 samma som för webbplats

 

Sidredaktör i forskningskatalogen

2 delar: del 1, 2 timmar, del 2 självstudier (video) med efterföljande test.

 


Obligatoriska kurser för huvudredaktörer på institutionswebb och webbredaktörer på de centrala webbplatserna


Att skriva klarspråk på webben

En halvdagskurs i hur man producerar en webbsida som uppfyller tillgänglighetskraven, blir läst, är inkluderande och i klarspråk. Läs mer och anmäl dig >


Sökmotoroptimering och spridning

En kurs i hur du optimerar webbsidan för att bli hittad av besökare och sökmotorer. Och hur du sprider innehållet i universitsgemensamma kanaler. Läs mer och anmäl dig >


Juridik för innehåll på internet

En aktuell orientering i de lagar som styr innehåll på webb och i sociala medier. Praktiska tips och råd inför webbtillgänglig innehållsproduktion på webbplatser inom Stockholms universitets domän. Läs mer och anmäl dig >

 

Kurser för dig som vill utvecklas 


Webbstuga för utbildade webbredaktörer i gamla Polopoly-mallarna

Webbstuga för utbildade webbredaktörer i Polopoly. Gäller i befintliga Polopoly-mallar på de centrala interna webbplatserna. Samla ihop dina frågor och kom!
En timme/månad aug-dec 2022. Läs mer och anmäl dig >


Redaktionellt skrivande för webbredaktörer 

Att hitta en bra och intresseväckande vinkel som lockar till läsning av en artikel är inte alltid lätt.  Inte heller att förklara forskning för bredare målgrupper. Vid denna workshop ger vi tips som kan underlätta för dig som webbredaktör och kommunikatör. Läs mer och anmäl dig >

 

Filma med mobilen

En modern mobiltelefon är ett lättillgängligt och kraftfullt verktyg för att filma och redigera kortare videoproduktioner. Kommunikationsavdelningens medieproducenter ger en heldags kurs i att få ut mesta möjliga av verktyget du alltid har i fickan. Kursen är avgiftsbelagd.  Läs mer och anmäl dig >

 

Utveckla er kommunikation mot presumtiva studenter

Vill du jobba strategiskt med studentkommunikation? Välkomna till en workshop för institutioner som vill utveckla sin kommunikation mot presumtiva studenter, både nationellt och internationellt. För en grupp på institutionen bestående av: kommunikatör och studievägledare (ev. programansvarig/studierektor). Läs mer och anmäl dig >

 

Utveckla er kommunikation mot befintliga studenter

Hur kan man arbeta med kommunikation för att förbättra genomströmningen eller för att visa på vilka möjligheter utbildningen kan ge på arbetsmarknaden? Detta är en workshop för institutioner som vill utveckla sin kommunikation mot befintliga studenter. För en grupp på institutionen bestående av: kommunikatör och studierektor (samt även gärna studievägledare). Läs mer och anmäl dig >

 

Kurser som riktar sig till forskare:


Forskare möter media 

En halvdag med tonvikt på praktisk intervjuträning framför filmkamera. Deltagarna får möta lätta och svåra frågor om sitt eget forskningsområde och öva sig på att svara kortfattat och samtidigt korrekt även om frågorna är komplicerade. Kursen anordnas två gånger per år, max sex deltagare per tillfälle. Läs mer och anmäl dig >


The Conversation

The Conversation är ett icke vinstdrivande magasin som publicerar lättillgängliga vetenskapsnyheter för 40 miljoner läsare varje månad. Varje år håller redaktörer från London kurs för SU:s forskare om hur det går till att nå ut med sina resultat till en internationell publik.  Läs mer och anmäl dig >

 

Stockholms universitets pressarbete

En timmes presentation av hur universitetets pressarbete är organiserat, vilket genomslag Stockholms universitet har i svenska medier, vilken typ av nyheter som har möjlighet att väcka uppmärksamhet, varför det är viktigt för forskare att kommunicera sina resultat till allmänheten och vilket stöd som finns att få från den centrala förvaltningen. Kursen kan anordnas vid förfrågan, obegränsat antal deltagare. Kontakta press@su.se för information. 

 

Här hittar du datum och möjlighet att anmäla sig till alla kommande kurser: 
Kalender för kommunikationsutbildningar >>   


Kommunikationsnätverket

För den som jobbar med kommunikation vid Stockholms universitet är Kommunikationsnätverket ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad.  Nätverket skickar ut ett nyhetsbrev med kommunikationsrelaterade nyheter, ordnar utbildningar och nätverksträffar och erbjuder en plattform för kunskaps- och informationsinhämtning. Mindre temafika och större nätverksträffar anordnas varje termin. 

Vill du bli medlem kontaktar du kommunikationsnatverket@su.se.