Kurser som alla kommunikatörer har behov av

Introduktion för nyanställda kommunikatörer

En halvdags introduktion till kommunikationsarbetet vid SU och vilket stöd som finns att få från den centrala kommunikationsavdelningen. Läs mer och anmäl dig   

E-postverktyg

En tvåtimmars kurs i vårt webbaserade verktyg för att skapa e-postutskick och nyhetsbrev enligt universitetets visuella identitet. Kursen ger behörighet till verktyget. Läs mer och anmäl dig  

 

Kurser för webbredaktörer

Webbredaktör på webbplats

En utbildning i tre delar à 2 timmar för att kunna arbeta på en webbplats.
Deltagande i samråd med SU:s webbteam. Om webbredaktörsutbildning på webbplats

Webbredaktör i utbildningskatalogen

En utbildning i två delar à 2 timmar för att kunna arbeta med kurs- och programsidor i utbildningskatalogen.
Del 1 är densamma som i utbildningen för webbplats. Om webbredaktörsutbildning utbildningskatalogen

Sidredaktör i forskningskatalogen

En utbildning i två delar för att kunna arbeta med projekt- och forskargruppsidor i forskningskatalogen. Del 2 utgörs av självstudier (video) med efterföljande test. OBS detta är en planerad utbildning som ännu inte startat. Om utbildningen sidredaktör i forskningskatalogen

 

Obligatoriska kurser för utbildade webbredaktörer 

Sökmotoroptimering och spridning i digitala kanaler 

Utbildning i hur du optimerar innehållet på dina webbsidor för att bli hittad av sökmotorer, underlätta för besökare och driva besök till webbsidan. Du får också veta hur du sprider ditt innehåll i universitetets digitala kanaler - webb och sociala medier, och hur Press & redaktion arbetar. Datum för nästa tillfälle är ännu inte bestämt.

Klarspråk och tillgänglighet på webben

En halvdagskurs för webbredaktörer i inom Stockholms universitet i hur man producerar en webbsida som uppfyller tillgänglighetskraven, blir läst, är inkluderande och i klarspråk.

Juridik för innehåll på internet

En aktuell orientering i de lagar som styr innehåll på webb och i sociala medier. Praktiska tips och råd inför webbtillgänglig innehållsproduktion på webbplatser inom Stockholms universitets domän. Nästa tillfälle är den 22 november 2023 >> 

 

Kurser för dig som vill utvecklas 

Webbstuga för utbildade webbredaktörer på institutioner

Under projekt2021 har webbstugor erbjudits som stöd till institutioner och centra för att bygga upp nya webbplatser. I nuläget finns inga webbstugor planerade.

Redaktionellt skrivande för webbredaktörer 

Att hitta en bra och intresseväckande vinkel som lockar till läsning av en artikel är inte alltid lätt.  Inte heller att förklara forskning för bredare målgrupper. Vid denna workshop ger vi tips som kan underlätta för dig som webbredaktör och kommunikatör. 
Läs mer och anmäl dig

Filma med mobilen

En modern mobiltelefon är ett lättillgängligt och kraftfullt verktyg för att filma och redigera kortare videoproduktioner. Kommunikationsavdelningens medieproducenter ger en heldags kurs i att få ut mesta möjliga av verktyget du alltid har i fickan. Kursen är avgiftsbelagd.  Läs mer och anmäl dig

Utveckla er kommunikation mot presumtiva studenter

Vill du jobba strategiskt med studentkommunikation? Välkomna till en workshop för institutioner som vill utveckla sin kommunikation mot presumtiva studenter, både nationellt och internationellt. För en grupp på institutionen bestående av: kommunikatör och studievägledare (ev. programansvarig/studierektor).
> Läs mer och anmäl dig: kommunikation mot presumtiva studenter

Utveckla er kommunikation mot befintliga studenter

Hur kan man arbeta med kommunikation för att förbättra genomströmningen eller för att visa på vilka möjligheter utbildningen kan ge på arbetsmarknaden? Detta är en workshop för institutioner som vill utveckla sin kommunikation mot befintliga studenter. För en grupp på institutionen bestående av: kommunikatör och studierektor (samt även gärna studievägledare). > Läs mer och anmäl dig: kommunikation mot befintliga studenter

Kriskommunikation

Negativ publicitet kan uppkomma både hastigt och oväntat, och inte sällan är det svårt även för den som omskrivs att får överblick över vad som egentligen har hänt. Kursen i kriskommunikation ger en överblick över hur Stockholms universitets centrala kriskommunikationsarbete är organiserat, visar ett antal autentiska exempel och innefattar en två timmars praktisk övning. Sammanlagt en halvdag. Kursen kan anordnas vid förfrågan och riktar sig till all den personal vid centra/institution som har chefsansvar eller är involverad i kommunikationsarbetet.

 

Kurser som riktar sig till forskare

Forskare möter media 

En halvdag med tonvikt på praktisk intervjuträning framför filmkamera. Deltagarna får möta lätta och svåra frågor om sitt eget forskningsområde och öva sig på att svara kortfattat och samtidigt korrekt även om frågorna är komplicerade. Kursen anordnas två gånger per år, max sex deltagare per tillfälle. Läs mer och anmäl dig

The Conversation

The Conversation är ett icke vinstdrivande magasin som publicerar lättillgängliga vetenskapsnyheter för miljontals läsare varje månad. Varje år håller redaktörer från London kurs för SU:s forskare om hur det går till att nå ut med sina resultat till en internationell publik. Läs mer om möjligheter att skriva för The Conversation

Stockholms universitets pressarbete

En timmes presentation av hur universitetets pressarbete är organiserat, vilket genomslag Stockholms universitet har i svenska medier, vilken typ av nyheter som har möjlighet att väcka uppmärksamhet, varför det är viktigt för forskare att kommunicera sina resultat till allmänheten och vilket stöd som finns att få från den centrala förvaltningen. Kursen kan anordnas vid förfrågan, obegränsat antal deltagare. Kontakta press@su.se för information. 

Här hittar du datum och möjlighet att anmäla sig till alla kommande kurser: 
Kalender för kommunikationsutbildningar  

 

Klarspråk och tillgänglighet för handläggare inom SU

För dig som handlägger ärenden, skriver underlag för utskick i interna och externa kanaler såsom nyhetsbrev, styrdokument, studentinformation med flera. 12 juni 2023. Läs mer och anmäl dig 

 

Kommunikationsnätverket

För den som jobbar med kommunikation vid Stockholms universitet är Kommunikationsnätverket ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad.  Nätverket skickar ut ett nyhetsbrev med kommunikationsrelaterade nyheter, ordnar utbildningar och nätverksträffar och erbjuder en plattform för kunskaps- och informationsinhämtning. Mindre temafika och större nätverksträffar anordnas varje termin. 

Vill du bli medlem och därmed få utskick från Kommunikationsnätverket klickar du här.

Har du några frågor kontaktar du kommunikationsnatverket@su.se.

Välkommen!