Syftet med utbildningen är att utveckla forskarens färdigheter i att formulera sig på ett korrekt och lättbegripligt sätt i intervjusituationen, även framför kamera. Utbildningen innehåller även teoretiska delar om journalistik och journalistikens villkor.

Utbildningen hålls i mindre grupper om max 6 deltagare för att vi ska kunna utgå ifrån varje deltagares forskning och ge utrymme för att öva och pröva.

Tid och plats: 6 november 2018, halvdag 08.30 – 12.30. Lokal: Polstjärnan i Aula Magna.

Kostnad: 500 kr per deltagare (täcker lokal och fika)

Anmälan senast 25 oktober till: Stefan Nyman på stefan.nyman@su.se eller 073-271 31 80.