Tid: Måndag 18 november 2019 kl 9-12.00
Plats: Bergsmannen, Aula Magna
Anmälan: Senast den 11 november via anmälningsformuläret här.
Kostnad: Utbildningen är gratis men vi debiterar 300 kr för den som anmält sig och inte dyker upp.

Innehåll 2019  

09:00-09:10 Introduktion av förmiddagen

09:10-10:00 EU:s nya dataskyddsförordning började gälla den 25 maj 2018. Vad innebär det för dig och universitetet? Vilka är de viktigaste förändringarna? Frågestund.

10:00-10:15 Fikapaus

10:15-10:30 Vad innebär EU-direktivet (2016/2102) som genomfördes i Sverige genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019?

10:30-11:20 Upphovsrätt och tillämpning på webb och i sociala medier generellt. Frågestund.

11:20-11:30 Bensträckare

11:30-11:40 Vanligt förekommande frågor till Rättsekretariatet, Rektors kansli.

11:40-12:00 Stöd- och styrinformation samt service för innehållsproduktion på webben.

  • www.su.se/kommunikation (länkar till mediabank, evenemangsverktyg, produktionsverktyg i högersidan)
  • komrad@su.se: Rådgivning och kommunikatörspoolen
  • redaktion@su.se: Tipsa om institutionens nyheter och evenemang för spridning i universitetsgemensamma kanaler
  • suwebb@su.se: Råd inför, stöd inför, spridning av webbinnehåll samt utbildning för webbredaktörer inom SU
  • socmedia@su.se: Råd inför, stöd inför, spridning av innehåll i universitetets sociala medie kanaler
  • visuellidentitet@su.se: Råd, riktlinjer, stöd och utbildning i universitetets grafiska profil samt stödverktyg

Föreläsare: Björn Gustavsson, SU:s dataskyddsombud och Dennis Jutterström, universitetsjurist. Båda jurister vid Rättssekretariatet, Rektors kansli och alumner från universitetet. Medverkar gör även Marie Jackalin, kommunikatör, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen.

Utbildningen är ett obligatorisk delmoment för ansvariga huvudredaktörer

För att bli diplomerad huvudredaktör i Polopoly ska samtliga delmoment ske inom en 24 månaders period (huvudredaktörsutbildning i Polopoly samt utbildningarna i juridik på internet, sökmotoroptimering och att skriva för människor på webben).