Tid: Onsdag den 20 maj 2020 kl 09-12.30
Plats: Spelbomskan, Aula Magna
Anmälan: Inte öppen ännu
Kostnad: Utbildningen är gratis men vi debiterar 300 kr för den som anmält sig och inte dyker upp.

Preliminärt innehåll maj 2020

Introduktion av förmiddagen

EU:s nya dataskyddsförordning började gälla den 25 maj 2018. Vad innebär det för dig och universitetet? Vilka är de viktigaste förändringarna? Frågestund.

Fikapaus

Vad innebär EU-direktivet (2016/2102) som genomfördes i Sverige genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019?

Upphovsrätt och tillämpning på webb och i sociala medier generellt. Frågestund.

Bensträckare

Vanligt förekommande frågor till Rättsekretariatet, Rektors kansli.

Stöd- och styrinformation samt service för innehållsproduktion på webben

  • www.su.se/kommunikation (länkar till mediabank, evenemangsverktyg, produktionsverktyg i högersidan)
  • Styrdokument för kommunikation inom SU
  • komrad@su.se: Rådgivning och kommunikatörspoolen
  • redaktion@su.se: Tipsa om institutionens nyheter och evenemang för spridning i universitetsgemensamma kanaler
  • suwebb@su.se: Råd, stöd och kompetensutveckling av webbredaktörer inom SU
  • socmedia@su.se: Råd, stöd och kompetensutveckling av redaktörer i universitetets sociala mediekanaler
  • visuellidentitet@su.se: Råd, riktlinjer, stöd och utbildning i universitetets grafiska profil samt stödverktyg

Föreläsare: Björn Gustavsson, SU:s dataskyddsombud och Dennis Jutterström, universitetsjurist. Båda jurister vid Rättssekretariatet, Rektors kansli och alumner från universitetet. Medverkar gör även Marie Jackalin, kommunikatör, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen.

Utbildningen är ett obligatorisk delmoment för ansvariga huvudredaktörer

För att bli diplomerad huvudredaktör i Polopoly ska samtliga delmoment ske inom en 24 månaders period (huvudredaktörsutbildning i Polopoly samt utbildningarna i juridik på internet, sökmotoroptimering och att skriva för människor på webben)