Foto: Anna-Karin Landin
Foto: Anna-Karin Landin

Välkommen till Kommunikationsnätverksträff!

Här ser du programmet för nätverksträffen:

10.00-10.05:

Introduktion
 

10.05-10.20:

Vitalisering av visuella identiteten

Elisabeth Lundmark, kommunikatör inom arbetsområdet visuell identitet vid Kommunikationsavdelningen, presenterar arbetet med vitalisering av SUs visuella identitet. Det blir också en genomgång av de grundelement som uppdateras och anpassas till digitala ytor för att möta de nya kraven på digital tillgänglighet i offentlig sektor.

10.20-10.35:
Kommunikationskoncept och studentrekrytering

Linda Hedblad Ring, projektledare, nationell studentkommunikation och Serena Nobili, projektledare internationell studentkommunikation, Kommunikationsavdelningen berättar om kommunikation gällande studentrekrytering.

10.35-10.50:

Rekryteringsaktiviteter för naturvetenskapliga området

Magnus Axelsson, studierektor och forskare vid Fysikum och Institutionen för astronomi, samt Kimberly M Parke, webbredaktör och kommunikatör, Kommunikationsavdelningen berättar om projektet "NatFakStudRek" som är ett gräsrotsinitiativ drivet av verksamhetens behov att öka synligheten av Naturvetenskapliga fakulteten som helhet inom studentrekrytering. Projektet kopplar samman ämnesspecifika erfarenheter inom utbildning och studentrekrytering med centralt kommunikationsstöd. Den presumtiva studenten sätts i centrum, och med utgångspunkt i data och analyser arbetar projektet både operativt och skapar strategiskt stöd för att öka antalet välkvalificerade studenter inom naturvetenskap.

10.50-11.00:

Breakout sessions

 

11.00-11.10

Paus

 

11.10-11.25:

Digital tillgänglighet

Elisabeth Lundmark, Kommunikationsavdelningen, berättar om det planerade stödet till medarbetare för att kunna följa den nya Lagen om digital tillgänglighet i offentlig service och ger oss en översiktlig genomgång av de nödvändiga element som behövs för att skapa tillgängliga digitala dokument.

11.25-11.40:
Expertlistor

Expertlistor – när, hur, var och varför? Anna-Karin Landin, på arbetsområdet Press och redaktion, Kommunikationsavdelningen berättar om hur presstjänsten arbetar med expertlistor, och tar upp olika sätt man kan jobba med listorna. Sofie Trosell från Statsvetenskapliga institutionen berättar också hur institutionen jobbat med sin expertlista.

11.40-11.45:
Paus

 

11.45-12.05:

Webb med Projekt Webb2021

Sista fasen = nu sluts cirkeln. Hur hänger allt ihop? Anna Karin Haspe, projektledare för universitetets webbutvecklingsprojekt Webb2021, Kommunikationsavdelningen, berättar om vad som händer i Webb2021-projektet.
 

12.05-12.25:
Presentation av våra nya leverantörer för kommunikationstjänster

Här får du träffa våra nya upphandlade leverantörer för kommunikationstjänster. Byråerna kommer att presentera sin verksamhet och berätta mer om vilka olika tjänster inom sitt område som de erbjuder.

De nya leverantörerna är:

  • Granath Reklam AB – för tjänsteområdet Kreativa och konceptuella tjänster
  • Miltton Sweden AB (tidigare House of Friends AB) – för tjänsteområdet  Informationsproduktion

12.25-12.30:
Dags att avsluta


Tid: kl. 10.00–12.30
Plats: Online via Zoom
Sista dagen att anmäla sig: 3 februari

Mer information och anmälan »