Hägg, Pixabay
 

 

 

 

 

 

 

 

Tid: Måndag 18 juni, kl. 8.30–16.30
Plats: Hörsal Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, KI, Campus Solna (se karta och kollektivtrafik längst ned på sidan)

Anmälan: senast 12 juni.
Kostnad: Deltagandet är gratis men vi debiterar 500 kr om du anmäler dig och inte kommer. Lunch och fika ingår.
Information: Nätverkets koordinator Sofia Fossum, sofia.fossum@su.se, 072-143 26 02

Program

8.30–9.00: Kaffe och smörgås

9.00 – Dagens föreläsningar startar

Förmiddag:

SciLifeLab

Ylva Engström, prodekan Naturvetenskapliga fakulteten och Integration Director berättar om samarbetet SciLifeLab, varför det kom till, om forskningen inom samarbetet och om hur de arbetar med att lyfta samarbetet inom fakulteten.

Susanna Appel, Communications Coordinator och Camilla Breiler, Communications Officer, SciLifeLab berättar om kommunikationsarbetet på SciLifeLab.

Hur når vi studenterna?

Anders Parment, forskare Företagsekonomiska institutionen, talar om sin forskning kring hur vi kan nå studenter, både inom SU och utanför och framför allt presumtiva studenter ur ett rekryteringssyfte. Hur når vi dem och vad vill de ha? Hur tänker de när de väljer och hur söker de information?

Kriskommunikation

Madeleine Svärd Huss, Tf enhetschef externa relationer och forskningskommunikation, kommunikationsavdelningen, Karolinska Institutet. Madeleine kommer att tala om lärdomar från krishanteringen i spåren av Paolo Macchiarini. Madeleine har arbetat som redaktör och tf presschef och är nu tf enhetschef på Karolinska Institutet, och hon kommer att presentera både handfasta tips om krisen slår till, och reflektera kring omvärldsbevakningen från den här tiden.

Lunch med minimässa, kl. 11.5013.00:

Under lunchen har du möjlighet att mingla med kollegor och lära känna Samverkansavdelningen som visar sin verksamhet i en minimässa.

Eftermiddag:

Du har i förhand valt ett av följande pass:

Pass 1, kl. 13.00–13.45

Paul Parker, Nina Wånggren, kommunikatörer, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen. Hur når du ut i digitala kanaler? Paul och Nina tar upp olika case de arbetat med i digitala kanaler, hur utfallet blivit och varför. De ger tips om hur du ska tänka i ditt arbete med digitala kanaler samt hur du utvärderar detta.

ELLER

Joanna Bong Lindström, kommunikatör, Institutionen för kultur och estetik och Henrik Schröder, studievägledare och webbredaktör, Institutionen för mediestudier visar hur de jobbat med det centralt framtagna kommunikationskonceptet på sina olika sätt i sitt rekryteringsarbete av studenter.

Pass 2, kl. 13.50–14.30

Siri Maassen, kommunikationschef, Östersjöcentrum, berättar om systematiskt arbete kring evenemang inom ramen för forskningskommunikation samt om hur man kan använda evenemanget som en kanal för att nå målgruppen och hur man behåller engagemanget hos målgruppen. Siri tar upp exempel som hon arbetat med. En del av evenemangen har kommunikatörer inom SU varit delaktiga i.

ELLER

OBS! DETTA PASS ÄR FULLT!: Karin Tjulin, kommunikatör, från universitets presstjänst, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen tar upp olika case som presstjänsten arbetat med. Vad har fungerat bra, vad har fungerat mindre bra och vad kan påverka resultatet? OBS! DETTA PASS ÄR FULLT!

Fika, kl. 14.30–15.00

Eftermiddagsfika med kaffe och kaka. Passa på att nätverka och mingla med dina kollegor.

Vilka sociala medier väntar runt hörnet?

Suzan Hourieh Lindberg, Business Developer & Project Manager, Berghs School of Communication, talar om vilka sociala medier som väntar runt hörnet och hur man använder sig av kanaler för dialog och relation.

Mingel, kl. 16.0017.00

Mingel som sista programpunkt gör det möjligt för dig att nätverka med kollegor inom SU. Vid minglet finns möjlighet att på egen bekostnad köpa dryck och tilltugg. Vi hoppas på fint väder då vi har möjligheten att vara ute!

Varmt välkommen!

Hitta hit:

Se karta nedan.

Karta, KI, Campus Solna, Berzelius väg 3 (547 Kb)

Kollektivtrafik