OBS! TEMAFIKA INSTÄLLT! Med hänvisning till:
För närvarande ställer Stockholms universitet in arrangemang med fler än 500 deltagare utifrån regeringens beslut. För att minska risken för smittspridning har vi valt att ställa in även detta evenemang. 

Det är upp till respektive arrangör av föreläsningar och evenemang som har färre än 500 deltagare att bedöma om de ska hållas som planerat. Universitetet uppmanar alla medarbetare att vara restriktiva med att hålla stora sammankomster. Universitetets Information till studenter och medarbetare om coronaviruset: su.se/corona

Oavsett om du jobbar med utbildningskommunikation, forskningskommunikation eller annan kommunikation behöver du tänka in jämställdhet, i såväl text som bild.  Att göra medvetna val och att hitta en systematik för detta är något detta temafika kommer att handla om. 

Till temafikat har vi bjudit in Lovisa af Petersens, utbildningsledare från Ledningssekretariatet vid Rektors kansli som kommer att berätta om regeringsuppdraget för jämställdhetsintegrering och om hur vi planerar att arbeta mer med detta vid universitetet.

Vi har också bjudit in Tomas Gunnarsson från Genusfotografen som kommer att ta upp hur vi konkret kan arbeta med detta i text och bild. På slutet av temafikat ges även möjlighet att diskutera dessa frågor i mindre grupper.

Tid: kl. 09.45-11.00 (första kvarten mingel, presentationen startar 10.00)

Plats: Bistron, Bloms Paviljong

Kl. 11.15 Kommunikatörslunch 

Efter fikat går de som vill och kan till gamla Lantis för den sedvanliga kommunikatörslunchen kl 11.15 och en timme framåt. Kan du inte komma på fikat är du välkommen till lunchen, så får du höra vad vi diskuterade om!