Välkommen till en kurs där vi under två tillfällen diskuterar hur du bygger upp och arbetar med texter för att locka till läsning. Du får också tillfälle att arbeta med och få feedback på egna texter.

14/3 kl 9–11 och

3/4 kl 9–10.30

Inför första tillfället – och för att få delta – ska du senast 8 mars skicka in en text (nyhetstext, populärvetenskaplig text etc) till Karin Tjulin, karin.tjulin@su.se. Omfång max 2 500 tecken utan blanksteg (inklusive rubrik och ingress). Tänk på målgruppen intresserad allmänhet utan specialkunskaper. Texten behöver inte vara helt färdig, en första version räcker bra, men den bör ändå vara så pass komplett att den går att läsa och förstå. Om du inte har möjlighet att skriva nytt, så kan du skicka in en tidigare text som du vill utveckla mer.

Inför andra tillfället arbetar du med din text utifrån det vi tagit upp vid det första tillfället. Du lämnar in texten igen och förbereder också feedback på ett par texter. Under andra tillfället arbetar vi med feedback och fördjupar oss ytterligare i vad som får läsare intresserade och villiga att läsa hela texten.

”Skriv bättre texter” riktar sig till dig som regelbundet skriver – eller vill skriva – nyhetstexter eller populärvetenskapliga texter om forskning för webb eller tryck.

Kursen leds av Karin Tjulin och Hanna Hellzén Cramér, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen.

Anmälan senast: 8 mars till Karin Tjulin, karin.tjulin@su.se