Välkommen till ett temafika som handlar om hur vi ska använda språket på ett sätt som motverkar diskriminering och stereotypisering och som är inkluderande för alla. För hur skriver man så att texten blir både inkluderande och begriplig? Lena Lind Palicki är universitetslektor i svenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet och kommer att resonera om för- och nackdelar med olika benämningar och hur vi kan använda språket så att olika perspektiv kommer fram.

Tid: kl. 09.45-11.00 (första kvarten mingel, presentationen startar 10.00)
Plats: Bistron, Bloms Paviljong

Anmälan

Kl. 11.15 Kommunikatörslunch 
Efter fikat går de som vill och kan till Lantis för den sedvanliga kommunikatörslunchen kl 11.15 och en timme framåt. Kan du inte komma på fikat är du välkommen till lunchen, så får du höra vad vi diskuterade om!