Hur kan jag utnyttja universitetets centrala sociala mediekanaler? Vad bör jag tänka på gällande hanteringen av frågor och kommentarer? Spelar tidpunkt och bevakning någon roll? Vad säger vår policy kring sociala medier och vad bör jag tänka på kring publicering? Dessa är några av de frågor som kommer att tas upp under detta temafika.

Temafikat kommer också att ta upp hur du kan nå ut via webb och sociala medier, hur du kan tänka när det gäller egna kanaler kontra centrala kanaler i sociala medier och hur du mest effektivt når ut i olika sammanhang. 
 
Medverkande: Paul Parker, Nina Wånggren, Serena Noboli och Per Larsson, Kommunikationsavdelningen.
 
Tid: Kl. 10.00-11.00
Plats: Online via Zoom