Sedan 2008 har universitetet arbetat med övergripande och sammanhållen kommunikation. I detta arbete används, ett för universitetet gemensamt, kommunikationskoncept för att berätta om universitetets utbildning, forskning och samverkan och på så sätt stärka varumärket Stockholms universitet. Utgångspunkten för arbetet är universitetets övergripande kärnvärden: Öppenhet, Nyskapande och Gränsöverskridande.

Vid temafikat kommer vi att presentera universitetets nyframtagna kommunikationskoncept med budskap och bild samt visa exempel på hur budskapen kan anpassas till att användas av hela universitetet. Vi kommer även gå igenom verktyg till att själv ta fram budskap och vilket stöd som finns framtaget för den enskilde kommunikatören.

Medverkande: Linda Hedblad-Ring och Helene Komlos Grill, projektledare vid Samverkansavdelningen

Tid: Fredag 16 februari kl 9.45 - 11.00 (första kvarten mingel, presentationen startar kl 10.00)
Plats: Bistron, Bloms paviljong (se karta nedan)

Efter fikat går de som vill och kan till Lantis för den sedvanliga informatörslunchen kl 11.15 och en timme framåt. Kan du inte komma på fikat är du välkommen till lunchen, så får du höra vad vi diskuterade om!

Föranmäl dig via anmälningsformulär senast 15 februari

 

Karta Bloms paviljong
Karta Bloms paviljong