Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på oss som myndighet. Vid rektors kansli pågår en utredning för att ta fram en policy och rekommenderat arbetssätt vad gäller tillgänglighet, för såväl förvaltningen som akademin.

Du loggar själv in och tar del av utbildningsfilmerna när det passar dig.

Grundutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som behöver en introduktion till tillgänglighet och vad det innebär, vilka riktlinjer som gäller och hur tillgänglighet påverkar dig. Den innehåller en bra grund för att börja arbeta med tillgänglighet. Kursen tar upp tydliga exempel på bra och dålig tillgänglighet, statistik, informerar om den nya lagen om tillgänglighet och förklarar vanliga begrepp. 

Tillgängliga pdf-filer

Utbildningen vänder sig till dig som producerar pdf-filer från Microsoft Word eller Adobe InDesign. Viktig information som blanketter och formulär läggs ofta ut i pdf-format på webben. En pdf-fil är inte automatiskt tillgänglig, till exempel kan den inte läsas av hjälpmedelsanvändare om den inte från grunden är skapad på rätt sätt i ursprungsdokumentet.

Hur tar jag del av utbildningarna?

Du hittar inloggningsuppgifter till utbildningarna här:
https://su.powerinit.com/System/?NewsId=66