Syftet med utbildningen är att utveckla forskarens färdigheter i att formulera sig på ett korrekt och lättbegripligt sätt i intervjusituationen, även framför kamera. Utbildningen innehåller ett teoretiskt pass om journalistik och journalistikens villkor på ca en timme och två timmars praktisk intervjuträning.

Utbildningen hålls i mindre grupper om max 6 deltagare för att vi ska kunna utgå från varje deltagares forskning och ge utrymme för att öva och pröva.

Tid och plats: 7 november 2019, halvdag 08.30 – 12.30. Lokal: Gula villan.

Frågor och anmälan till Karin Tjulin, Samverkansavdelningen, karin.tjulin@su.se.