Teori och råd och stöd från Rektors kansli och Kommunikationsavdelningen.

Tid: Onsdag 16 juni klockan 13:00-15:30

Innehåll

En aktuell orientering i de lagar som styr innehåll på webb och i sociala medier. Praktiska tips och råd inför innehållsproduktion webb. 

13.00-14:00 

  • Välkommen och introduktion av eftermiddagen: Marie Jackalin, Kommunikationsavdelningen (suwebb@su.se).
  • Styrdokument, nationella lagar och EU-direktiv för SU medarbetare: Maria Wilenius, Ledningssekretariatet. 
  • Att skriva klarspråk och tillgängligt på webben: Karin Tjulin, Kommunikationsavdelningen (redaktion@su.se).
  • Dataskyddsförordningen (GDPR) och Upphovsrätten: Björn Gustavsson, Rättssekretariatet. Inkl frågor i chatten. 

PAUS: 14:05-14:15

14:15-15:30

  • Dataskyddsförordningen (GDPR) och Upphovsrätten: Björn Gustavsson, Rättssekretariatet. Inkl frågor i chatten. 
  • Kommunikationsstöd GDPR och Upphovsrätt: Bilder, bildbank, samtyckesblanketter och upphandlade leverantörer: Marie Jackalin, Kommunikationsavdelningen (visuellidentitet@su.se).
  • Kommunikationsstöd tillgänglighetsdirektivet för direktsändningar och film: Gunnar Zetterberg, Kommunikationsavdelningen (medieproduktion@su.se). 
  • Universitetets tillgänglighetsredogörelse i enlighet med DIGG och tillgängliga webb2021 Polopolymallar: Jan Löf, Kommunikationsavdelningen (webb2021@su.se).

Styrinformation och stöd för innehållsproduktion

Utbildningen är ett obligatorisk delmoment för huvudredaktörer på en institutionswebbplats och för webbredaktörer inom universitetsförvaltningen.

Välkommen!

Rektors kansli och Kommunikationsavdelningen.