Polopoly, det universitetsgemensamma webbpubliceringsverktyget samt evenemangs- och produktionsverktyget från Powerinit, är tillgängliga utan kostnad för alla enheter inom Stockholms universitet, efter genomgången utbildning.

Utbildningar i e-post- och evenemangsverktyg

E-postverktyget för att skapa utskick, som t.ex. nyhetsbrev, enligt vår visuella identitet. 

Evenemangsverktyget för att skapa en webbsida med information, anmälan och deltagarhantering kring ett evenemang med universitetets visuella identitet.

Utbildning krävs för att få tillgång till verktygen.

Utbildningar och webbstugor för webbredaktörer

Webbpublicering i Polopoly för huvudredaktörer, ingångsredaktörer och webbredaktörer.

Att skriva klarspråk på webben.

Sökmotoroptimering för att bli hittad av både besökare och sökmotorer.

Juridik för innehåll på internet.

Webbstugor
Vi anordnar webbstugor där redan utbildade huvudredaktörer respektive webbredaktörer kan komma och få hjälp med specifika problem samt bolla idéer kring struktur, redaktionellt innehåll och funktionalitet.

Introduktion till webbarbete på su.se, su.se/english, su.se/medarbetare och su.se/staff

Kommunikationsnätverket

Universitetets kommunikationsnätverk är till för dig som arbetar med intern- och/eller extern kommunikation vid Stockholms universitet. Nätverket koordineras av Kommunikationsavdelningen och har nu drygt 450 medlemmar. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Kommunikationsnätverket erbjuder en plattform för kunskaps- och informationsinhämtning, idéutbyte, nätverkande och inspiration. Nätverket anordnar utbildningar och olika nätverksträffar. Som medlem får du också nyhetsbrevet som skickas ut 10 gånger per år.

Vill du bli medlem i Kommunikationsnätverket kontaktar du kommunikationsnatverket@su.se.

Utbildningar och träffar är till största delen kostnadsfria, men Kommunikationsavdelningen debiterar dock en kostnad om du har anmält dig och sedan uteblir. 

Temafika
Träffar för kommunikatörer med information och diskussion på olika teman för varje gång. Anordnas när tema finns och då oftast sista fredagen varje månad kl 10 - ca 11. 

Kommunikatörslunch
Efter temafikat och från 11.15 och en timme framåt så är alla kommunikatörer välkomna att äta lunch på Lantis tillsammans. Fortsätt diskussionen eller hör vad som sades på temafikat om du inte kunde komma då.

Större träffar
Inspirations- och informationsträff, halv- eller heldag i juni.
Informationsträff inför nästkommande kommunikationsår, halvdag i december/januari/februari.

Medieträning

Kommunikationsavdelningen erbjuder flera olika utbildningar för forskare och andra anställda på universitetet som har eller planerar att ha kontakt med media. Vid intresseanmälan eller frågor om kursutbudet, kontakta press@su.se.