Kommunikationsnätverket

Universitetets kommunikationsnätverk är till för dig som arbetar med intern- och/eller extern kommunikation vid Stockholms universitet. Nätverket koordineras av Sektionen för kommunikation och har nu drygt 450 medlemmar. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Kommunikationsnätverket erbjuder en naturlig plattform för kunskaps- och informationsinhämtning, idéutbyte och inspiration. Nätverket anordnar utbildningar och olika nätverksträffar. Som medlem har du också tillgång till nätverkets forum i Mondo och får nyhetsbrevet som skickas ut 10 gånger per år.

Vill du bli medlem i Kommunikationsnätverket kontaktar du kommunikationsnatverket@su.se.

Utbildningar och träffar är till största delen kostnadsfria, men Sektionen för kommunikation debiterar dock en kostnad om du har anmält dig och sedan uteblir.

Nätverket anordnar regelbundet: 

Temafika
Träffar för kommunikatörer med information och diskussion på olika teman för varje gång. Anordnas när tema finns och då oftast sista fredagen varje månad kl 10 - ca 11.

Kommunikatörslunch
Efter temafikat och från 11.15 och en timme framåt så är alla kommunikatörer välkomna att äta lunch på Lantis tillsammans. Fortsätt diskussionen eller hör vad som sades på temafikat om du inte kunde komma då.

Större träffar
Inspirations- och informationsträff, halv- eller heldag i juni.
Informationsträff inför nästkommande kommunikationsår, halvdag i december/januari.

Alumnnätverket

Ett nätverk för tidigare studenter vid Stockholms universitet. Alumnätverket anordnar flera aktiviteter och samarbeten nationellt och internationellt. För mer information, gå vidare till Alumnnätverket.

Nätverket för alumnansvariga på universitetet

Universitetets nätverk för dig som ansvarar för alumnverksamheten på din institution. Nätverket sammankallas av alumnteamet på Sektionen för relationer och evenemang och träffas ca två gånger per termin. Syftet med nätverket är att skapa ett erfarenhetsutbyte och inspirera varandra i arbetet med alumnerna, samt att genom nätverket identifiera och nå universitetets alumner på bästa sätt. Kontakta alumn@su.se om du vill gå med i nätverket.

Utbildningar

Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen erbjuder flera utbildningar inom kommunikation såsom medieträning för forskare och administrativa chefer, Polopolyutbildning för huvudredaktörer och webbredaktörer, webbstugor, redaktionella utbildningar.

Medieträning

Sektionen för kommunikation erbjuder flera olika utbildningar för forskare och andra anställda på universitetet som har eller planerar att ha kontakt med media. Vid intresseanmälan eller frågor om kursutbudet, kontakta press@su.se.

Utbildningar för webbredaktörer

En webbplats måste alltid ha en ansvarig huvudredaktör (webbplatsansvarig) som är informations- och innehållsansvarig å prefektens eller motsvarande enhetschefs vägnar. (Regelboken, bok 1). 

Ansvarig huvudredaktör ska ha gått tre specifika halvdagsutbildningar som anordnas inom ramen för Kommunikationsnätverket och som ger kunskap om

  • relevanta regler, riktlinjer samt lagstiftning ( "Juridik på internet")

  • informationsstrukturer för webb samt hur optimera webbsidan för sökmotorer ("Sökmotoroptimering")
  • hur man skriver för webben och våra olika målgrupper samt benämner länkar enligt E-delegationens riktlinjer ("Att skriva för webben")

En huvudredaktör ska även ha kunskap i bildbeskärning och bildhantering och följa universitetets bildanvisningar.

Webbplatsansvarig ansvarar för att övriga webbredaktörer på webbplatsen arbetar enligt den lagstiftning och de regler, riktlinjer och rekommendationer som är gällande. Även webbredaktörer uppmanas att gå dessa tre halvdagsutbildningar.

Inom Kommunikationsnätverket anordnas även andra webbrelaterade seminarier och workshops.

För webbplatser i Polopoly gäller att ansvarig huvudredaktör även ska ha gått den huvudredaktörsutbildning som anordnas av Avdelningen för IT och media. Ansvarig huvudredaktör ska ha gått samtliga utbildningsmoment inom en 1.5 års period och erhåller då ett diplom som huvudredaktör i Polopoly.

Webbstugor

Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen anordnar webbstugor där redan utbildade huvudredaktörer respektive webbredaktörer kan komma och få hjälp med specifika problem samt bolla idéer kring struktur, innehåll och funktionalitet.

Aktuella utbildningar

Kalendarium för samtliga utbildningar som erbjuds hittar du på denna sida.