Kommunikationsnätverket

Universitetets kommunikationsnätverk är till för dig som arbetar med intern- och/eller extern kommunikation vid Stockholms universitet. Nätverket koordineras av Kommunikationsavdelningen och har nu drygt 450 medlemmar. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Kommunikationsnätverket erbjuder en naturlig plattform för kunskaps- och informationsinhämtning, idéutbyte och inspiration. Nätverket anordnar utbildningar och olika nätverksträffar. Som medlem har du också tillgång till nätverkets forum i Mondo och får nyhetsbrevet som skickas ut 10 gånger per år.

Vill du bli medlem i Kommunikationsnätverket kontaktar du kommunikationsnatverket@su.se.

Utbildningar och träffar är till största delen kostnadsfria, men Kommunikationsavdelningen debiterar dock en kostnad om du har anmält dig och sedan uteblir.

Nätverket anordnar regelbundet: 

Temafika

Träffar för kommunikatörer med information och diskussion på olika teman för varje gång. Anordnas när tema finns och då oftast sista fredagen varje månad kl 10 - ca 11.

Kommunikatörslunch

Efter temafikat och från 11.15 och en timme framåt så är alla kommunikatörer välkomna att äta lunch på Lantis tillsammans. Fortsätt diskussionen eller hör vad som sades på temafikat om du inte kunde komma då.

Större träffar

Inspirations- och informationsträff, halv- eller heldag i juni.
Informationsträff inför nästkommande kommunikationsår, halvdag i december/januari.

Alumnnätverket

Ett nätverk för tidigare studenter vid Stockholms universitet. Alumnätverket anordnar flera aktiviteter och samarbeten nationellt och internationellt. Mer information finns på su.se/utbildning och su.se/education.

Nätverket för alumnansvariga på universitetet

Universitetets nätverk för dig som ansvarar för alumnverksamheten på din institution. Nätverket sammankallas av alumnteamet på Studentavdelningen och träffas ca två gånger per termin. Syftet med nätverket är att skapa ett erfarenhetsutbyte och inspirera varandra i arbetet med alumnerna, samt att genom nätverket identifiera och nå universitetets alumner på bästa sätt. Kontakta alumn@su.se om du vill gå med i nätverket.

Utbildningar

Kommunikationsavdelningen erbjuder flera utbildningar inom kommunikation såsom medieträning för forskare och administrativa chefer, Polopolyutbildning och kompetensutveckling för huvudredaktörer och webbredaktörer samt webbstugor.

Medieträning

Kommunikationsavdelningen erbjuder flera olika utbildningar för forskare och andra anställda på universitetet som har eller planerar att ha kontakt med media. Vid intresseanmälan eller frågor om kursutbudet, kontakta press@su.se.

Utbildningar för webbredaktörer 

Alla huvudredaktörer för institutionswebbar, samt ingångs- och webbredaktörer inom förvaltningen ska ha gått tre specifika halvdagsutbildningar som anordnas inom ramen för Kommunikationsnätverket och som ger kunskap om:

  • universitetets relevanta regler, riktlinjer samt lagstiftning och EU direktiv ( "Juridik för innehåll på internet")

  • informationsstrukturer för webb samt hur optimera webbsidan för både besökare och sökmotorer ("Sökmotoroptimering")
  • hur man skriver för webben och våra olika målgrupper inklusive klarspråk ("Att skriva klarspråk på webben")

En huvudredaktör och ingångsredaktör ska även ha kunskap i bildbeskärning och bildhantering och följa universitetets bildanvisningar.

Huvudredaktör för institutionswebb har innehållsansvar å prefektens vägnar.

Ingångs- och webbredaktörer inom förvaltningen har innehållsansvar å avdelningschefens vägnar.

Inom Kommunikationsnätverket anordnas även andra webbrelaterade seminarier och workshops.

Ansvarig huvudredaktör för webbplatser i Polopoly ska ha gått samtliga utbildningsmoment inom en 1.5 års period och erhåller då ett diplom som huvudredaktör i Polopoly.

Webbstugor

Kommunikationsavdelningen anordnar webbstugor där redan utbildade huvudredaktörer respektive webbredaktörer kan komma och få hjälp med specifika problem samt bolla idéer kring struktur, redaktionellt innehåll och funktionalitet.