Nedan följer en sammanställning över universitetets övergripande kommunikationsaktiviteter under året.

Januari

 • Välkomstdag. Målgrupp: Nya studenter
 • Orientation Day och Week. Målgrupp: nya internationella studenter
 • Sista ansökningsdatum i internationella omgången (15/1). Målgrupp: internationella studenter.
 • Live streaming på Facebook. Målgrupp: presumtiva internationella studenter

Februari

 • Direktutskick utbildningskatalog. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter
 • Bazaren. Rekryteringsmässa på Kulturhuset med fokus på presumtiva studenter med utländsk bakgrund
 • Rekryteringsaktiviteter utomlands och alumnevenemang i anslutning. Målgrupp: internationella studenter och alumner i det specifika landet. Information finns här.

Mars

 • Direktutskick inspirationsbroschyr. Målgrupp: Alumner
 • Anmälan till sommarkurser. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter
 • Noliamässan. Målgrupp: Presumtiva studenter
 • Öppet hus. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter
 • Open Day. Målgrupp: Befintliga och presumtiva internationella studenter
 • Live streaming på Facebook. Målgrupp: presumtiva internationella studenter
 • Chatt. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter
 • Gymnasiebesök. Målgrupp: Presumtiva studenter
 • Anmälan till utbildningar. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter
 • Sociala medier. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter, intressenter
 • Redaktionellt utrymme. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter, intressenter
 • Rekryterings- och imageannonsering inför sista ansökningsdag i tidningar, kollektivtrafik samt på webb. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter, intressenter
 • Rekryterings- och imageannonsering inför sista ansökningsdag i sociala medier. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter EU/EES-studenter, intressenter
 • PR. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter, intressenter
 • Rekryteringsaktiviteter utomlands och alumnevenemang i anslutning. Målgrupp: internationella studenter och alumner i det specifika landet. Information finns här.
 • Webinars för antagna internationella studenter
 • Webinars för presumtiva internationella studenter

April

 • Sista ansökningsdatum. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter, EU/EES
 • Utlysning av forskartjänster inom naturvetenskapliga fakulteten. Målgrupp: internationella medarbetare
 • Webinars för antagna internationella studenter

Maj

 • Magister/masterpromotion
 • Farewell fika för internationella studenter

Juni

Juli

 • Almedalen. Målgrupp: Intressenter, alumner

Augusti

 • Annons Lediga studieplatser. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter
 • Välkomstdag. Målgrupp: Nya studenter
 • Arrival Days. Målgrupp: internationella studenter
 • Orientation Day och Week. Målgrupp: nya internationella studenter

September

 • Anmälan till utbildningar. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter
 • Sociala medier. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter, intressenter
 • Redaktionellt utrymme. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter, intressenter
 • Rekryterings- och imageannonsering inför sista ansökningsdag i tidningar, kollektivtrafik samt på webb. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter, intressenter
 • PR. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter, intressenter
 • Välkomstdagen. Målgrupp: Nya studenter
 • Rekryteringsaktiviteter utomlands och alumnevenemang i anslutning. Målgrupp: internationella studenter och alumner i det specifika landet. Information finns här.
 • Utlysning av forskartjänster inom naturvetenskapliga fakulteten. Målgrupp: internationella medarbetare

Oktober

 • Chatt. Målgrupp: Befintliga och presumtiva studenter
 • Magister/masterpromotion
 • Forskardagarna
 • Rekryteringsaktiviteter utomlands och alumnevenemang i anslutning. Målgrupp: internationella studenter och alumner i det specifika landet. Information finns här.
 • Anmälan för internationella studenter öppnar

November

 • Rekryteringsaktiviteter utomlands och alumnevenemang i anslutning. Målgrupp: internationella studenter och alumner i det specifika landet. Information finns här.
 • Webinars för presumtiva internationella studenter

December

 • SACO-mässan
 • Rekryteringsaktiviteter utomlands och alumnevenemang i anslutning. Målgrupp: internationella studenter och alumner i det specifika landet. Information finns här.
 • Webinars för presumtiva internationella studenter