Planera

Grunden i ett bra kommunikationsarbete är planering. Det handlar om att inventera behov och utifrån dessa planera och göra en övergripande kommunikationsplan. Det kan även vara bra att tydliggöra planeringen i form av en årsklocka som visar de kommande aktiviteterna, för att få överblick över de olika kommunikationsinsatserna som ska ske under året.

Universitetet följer en långsiktig plan för all universitetsgemensam kommunikation. För enheter, institutioner och andra uppdrag som behöver kommunikationsplanering finns stöd att få. Sektionen för kommunikation erbjuder bland annat strategisk rådgivning kring planerad kommunikation och stöd i processledning, coachning och mentorskap.

Utföra

En stor del av det dagliga arbetet med kommunikation handlar om att utföra olika typer av kommunikationsinsatser. Via menyn hittar du stöd och hjälp kring de vanligaste kommunikationsinsatserna vid universitetet. Där hittar du även den grafiska manualen för Stockholms universitet och anvisningar om hur vi skriver och med vilket tilltal. Det finns också olika verktyg och mallar till din hjälp.

Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen erbjuder utbildning och stöd till kommunikatörer och andra medarbetare med kommunikationsuppdrag. Under Nätverk & utbildningar kan du läsa mer om de utbildningar som erbjuds just nu. 

Utvärdera

Det är viktigt att utvärdera sina kommunikationsinsatser för att ta reda på om man gör rätt saker och för att kunna göra saker ännu bättre. 

Kommunikation kan utvärderas på många olika sätt. Digital kommunikation kan enkelt utvärderas med hjälp av statistik, exempelvis på webben, i sociala medier och vid utskick av nyhetsbrev via e-post. Man kan också utvärdera med hjälp av enkäter eller intervjuer, eller genom att mäta antalet ansökningar eller deltagare vid ett seminarium.

Sektionen för kommunikation kan erbjuda stöd även vid olika typer av utvärderingar. I Polopolymanualen kan du också läsa om hur du kan få fram statistik för webbplatser i Polopoly